Siirry suoraan sisältöön

Granolle on myönnetty Avainlippu

Granolle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Grano Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Tähän kuuluvat kaikki Granossa tuotetut palvelut. Lisäksi Granolle on myönnetty Avainlippu-tunnus kaikille painotuotteille. Avainlippu-tuotetunnusta voidaan käyttää asiakkaan toiveesta kaikissa Granon valmistamissa painotuotteissa.


Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Tämän lisäksi kotimaisuusasteen, eli suomalaisten kustannusten osuuden palvelun omakustannusarvosta, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Meille on luontevaa ottaa Avainlippu käyttöön osaksi myynninedistämistä, sillä Grano on aidosti kotimainen yritys, joka palvelee usealla paikkakunnalla ympäri Suomen. Kaikki tuotteemme valmistetaan ja palvelumme tuotetaan kotimaassa, Suomen työllisyyttä ja talouskasvua kehittäen ja kotimaisuus on myös meille tärkeä valintakriteeri. Lisäksi asiakkaamme ovat aika ajoin kysyneet mahdollisuutta lisätä Avainlippu-merkki painotuotteisiin, toteaa Granon laatu- ja vastuullisuusjohtaja Tytti Liven.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suurin osa suomalaisista (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää vastuullisuuden Avainlippu-merkkiin.

Suomalaisen työn liitosta todetaan, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia. Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta ja työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä kertoo merkin tukevan tuotteiden ja palveluiden myyntiä Suomessa.

Lisätietoja

Tytti Liven
Laatu- ja vastuullisuusjohtaja
Grano Oy
+358 40 506 7607
tytti.liven@grano.fi

Juttu on julkaistu alun perin 14.09.2021 ja sitä on päivitetty 6.02.2024.