Siirry suoraan sisältöön

Granon vuoden 2023 vastuullisuusteot

Granon vastuullisuus tarkoittaa aina tekoja ja konkretiaa. Kokosimme listan vastuullisuusteoista, joita teimme vuonna 2023, mutta jatkamme tehokkaasti vastuullisuutemme kehittämistä jokaisella osa-alueella: Ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu sekä asiakasvastuu. Tavoitteemme on olla alamme vastuullisin toimija.

Granolaisten arkea helpottavia toimia kehitetty

Tammikuussa 2023 otimme käyttöön uuden henkilöstökyselyn, joka toteutetaan kerran kvartaalissa. Kyselyyn on lisätty uusia vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä, jotta granolaisilla olisi entistä enemmän mahdollisuutta vaikuttaa Granon vastuullisuustekoihin. Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa granolaisten arjesta ja seuraamme aktiivisesti tuloksia, jotta voimme tehdä kehittämistoimenpiteitä eri tiimeissä. Lisäksi olimme mukana ensimmäistä kertaa Oikotien Vastuullinen työpaikka -tutkimuksessa. Saimme tärkeää tietoa tilanteestamme ja keinoja, joilla kehitämme työyhteisöämme myös jatkossa.

Grano liittyi Nollis® -foorumin jäseneksi ja aloitti myös Auntien palveluiden käytön. Nollis® -foorumin kautta saamme aineistoa työturvallisuuden käytäntöjen kehittämiseen, kouluttamiseen ja viestintään, kun taas Auntie on palvelu, joka auttaa työntekijöitä jaksamiseen liittyvissä asioissa.

Koulutusten ja perehdytysprosessin parantaminen

Granolainen on meille tärkeä, ja tämän vuoksi tahdomme kehittää upeaa osaamista enenevissä määrin talon sisällä. Rakensimme uuden koulutustarjottimen sähköiseen oppimisympäristöömme, jonka tarkoitus on tukea muun muassa kehityssuunnitelmien toteutumista. Myös uusia vastuullisuuteen ja sertifikaatteihin liittyviä koulutuksia on lisätty. Lisäksi työhyvinvointiin sekä työkykyjohtamiseen liittyviä aiheita käsitellään koulutuksissa, ja varsinkin esihenkilöiden kouluttamiseen on panostettu vuonna 2023.

Tahdomme, että uusi työntekijä tuntee olonsa hyväksi astuessaan uusiin tehtäviinsä. Tämän vuoksi Granon perehdytysprosessi uudistettiin vuoden 2022 lopussa ollen nyt ensimmäistä vuotta käytössä.  Tämän lisäksi uusimme tavoite- ja kehityskeskusteluprosessin, jotta se palvelisi granolaisia kaikin puolin.

Palkkapalvelun kokonaisulkoistus ja työvoimanhallintajärjestelmän käyttö

Uudistimme palkkapalveluitamme ja ulkoistimme sen, jotta voimme varmistaa entistä paremman tiedolla johtamisen, työsuhteen elinkaaren dokumentoinnin, palkkojen oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden sekä muuttuvan lainsäädännön huomioimisen osana toimintaa. Lisäksi otimme alkuvuodesta 2023 käyttöömme uuden työvoimanhallintajärjestelmän, jonka avulla granolaisen on helpompi seurata työaikaa, poissaoloja sekä suunnitella työvuoroja. Järjestelmä mahdollistaa toiminnan ennakoinnin, ja automatisoinnin avulla työntekijämme säästyvät turhalta manuaaliselta työltä. Järjestelmä näyttää reaaliajassa työaikaan liittyvät seikat, kuten ylityötunnit. Järjestelmä myös varmistaa lainsäädännön ja yrityskohtaisten sääntöjen noudattamisen.

Monia ympäristöä tukevia toimia tehty

Vuonna 2023 kehitimme montaa ympäristövastuullisuuteen liittyvää tekijää. Vuoden aikana tarkastelimme toimitusketjuamme ja tämän vuoksi loimme toimittajille eettiset ohjeistukset, jonka avulla sitoutamme toimittajiamme vastuullisimpiin ratkaisuihin. Lisäksi hiililaskentaa on tarkennettu ja näin ollen saamme tarkempaa ja eheämpää dataa.

Hiilineutraalit tuotteet ja palvelut ovat olleet asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme tärkeitä, joten lisäsimme vuonna 2023 ympäristömerkittyjä töitä. Koska kysyntä kasvaa myös tulevana vuonna, jatkamme tämän osa-alueen kehittämistä.

Toimitusketjun parantelun ja hiilineutraalien tuotteiden lisäksi otimme käyttöön sovelluksen kemikaalien hallintaa varten osana EHS-sovelluksen käyttöönottoa. Lisäsimme sen avulla kemikaaliturvallisuutta ja varmuutta siitä, että noudatamme aina lainsäädäntöä. Pystymme sovelluksen avulla tunnistamaan haitalliset aineet entistä paremmin ja samalla olemmekin aloittaneet työn ympäristöystävällisempien kemikaalien käyttöönottoon. Samalla EHS-sovelluksen myötä olemme digitalisoineet kaikki auditoinnit ja tarkastukset sekä työturvallisuusriskien arvioinnit. Kaikki Granon riskiarviointi- ja auditointipohjat on uusittu, ja sovellus on otettu käyttöön myös 5S -tarkastuksissa.

Teimme muutoksia myös Joutsenmerkin antamien ohjeistusten avulla, sillä Joutsenmerkin kriteerit painotaloille ovat uudistuneet. Tämän vuoksi Granon Vaasan ja Vantaan tuotantojen kaikki materiaalit, aineet ja kemikaalit ovat tarkistettu uusien vaatimusten mukaisesti.

Vastuullisuuslähettiläät-toiminta aloitettu Granolla

Koska kehitämme vastuullisuuttamme jokaisella osa-alueella, valitsimme Granon sisällä vastuullisuuslähettiläitä, jotka vievät ja tuovat tietoa vastuullisuudesta oman yksikkönsä jäsenille sekä huolehtivat siitä, että vastuullisuus jalkautuu jokapäiväiseen tekemiseen. Näin vastuullisuustietoisuus lisääntyy Granolla ja uusia ajatuksia vastuullisuustyön parantamiseksi nousee pintaan.

Lue lisää Granon vastuullisuudesta


Markkinoijan inspiraatio-opas

Markkinoijan inspiraatio-opas

Opas tarjoaa sinulle uusia ideoita työn tehostamiseen, aikaa syövien rutiinitöiden poistamiseen ja luovaan työhön keskittymiseen. Anna meidän jeesata sinut uusille urille! 🚀

Lataa opas

Juttu on julkaistu alun perin 21.12.2023 ja sitä on päivitetty 15.05.2024.