Takaisin

Halonen Tuotekuvaus Grano 

Tuotekuvaus on oma taiteenlajinsa. Yksinkertaiselta näyttävän toteutuksen taustalta löytyy rutkasti kokemusta ja osaamista. Halosen muotivaateketjun vinkkelistä katsottuna tuotekuva näyttelee merkittävää roolia muotialan tiukentuneessa kilpailussa. Grano ja Halonen tekevät yhteistyötä, jonka tärkeää osaa tuotekuvaus näyttelee.

Kesän alku on merkinnyt Haloselle kesämalliston lanseerauksen lisäksi myös uusien keinojen etsimistä alan koventuneeseen hintakilpailuun vastaamiseen. “Kilpailijoilla on ollut todella paljon hintapainotteisia kampanjoita, joihin olemme joutuneet omaa markkinointiamme suhteuttamaan”, toteaa Halosen markkinointia muotialan myrskyissä luotsaava markkinointipäällikkö Päivi Halonen.  

Ajankohtaisena esimerkkinä aggressiivisesta kilpailusta ovat uutena ilmiönä alalle saapuneet välikausialennusmyynnit. ”Juuri kun mallistot ovat laajimmillaan ja kaikki on käytännössä täysihintaista, laitetaan alennusmyynnit käyntiin”, Halonen sanoo ja jatkaa samaan hengenvetoon uskovansa ilmiön saapuneen Keski-Euroopasta. Alan globaalin tilanteen tarkkailu ja sen peilaaminen kotimaan markkinoille on Halosen mukaan tärkeää muotialalla pärjäämiseen.

Alan muuttunut kilpailu ei kuitenkaan ole vääntänyt virettä alaspäin vaan pikemminkin kannustanut tekemään enemmän ja löytämään uusia tapoja kilpailla. Markkinoinnissa Halonen luottaa edelleen printin voimaan, mutta rinnalle on hiipinyt myös digitaalinen maailma, jossa pärjäämisessä hyvän tuotekuvan merkitys korostuu. 

Kasvava trendi muotialalla on tuotteiden vertaileminen verkossa. ”Ihmiset haluavat nähdä tuotteita verkossa ennen varsinaista ostopäätöstä. Mitä laajemman valikoiman pystyt verkossa esittämään, sitä parempi”, Halonen toteaa ja jatkaa: ”Laajan mallistomme johdosta sisällön tuottaminen verkkokatalogiin ei tapahdu yhdessä yössä vaan on pikemminkin jatkuva prosessi. Joskus ihmiset saattavat myös unohtaa, että kaikki tuotteet eivät ole verkossa”.

Verkkokatalogi on saanut hyvän vastaanoton asiakkaiden keskuudessa. ”Aiemmin saimme lähes kuukausittain palautetta siitä miksi tuotteitamme ei ole mahdollista selata verkossa. Nyt kun tämä mahdollisuus on olemassa on asiakkaiden kiinnostus kääntynyt tuotteiden ostamiseen suoraan verkosta”, Halonen toteaa.

Halonen sanoo tuotekuvien käytön kasvaneen digitalisoitumisen myötä: ”Aikaisemmin tuotekuvia ei käytetty tällaista määrää. Tuotteet kuvattiin mallien päällä, mutta verkkokatalogin mukaantulo on johtanut siihen, että tuotekuvia halutaan käyttää aiempaa enemmän”. Hän mainitsee myös tuotekuvalla olevan erityinen etu mallin päällä kuvattaviin tuotteisiin verrattuna: ”Se ei personoi tuotetta kuvattavan mallin kautta tiettyyn ikäkategoriaan”.

Hyvä ja onnistunut tuotekuva on taidon sekä kokemuksen summa ja osaamista tarvitaan niin tuottajan kuin ostajan puolella. Koska tuote ei osaa puhua tulee kuvan puhua tuotteen puolesta. Päivi Halonen löytää välittömästi monta elementtiä, jotka tekevät tuotekuvasta onnistuneen: ”Sen tulee välittää kuluttajalle mahdollisimman todenperäinen kuva tuotteesta. Tärkeää on, että kuva on riittävän laadukas ja hyvin syvätty”. Halosen mukaan myös väreihin tulee kiinnittää erityishuomiota. ”Esimerkiksi tummansinistä on todella montaa sävyä, joten värin tulee olla kuvassa mahdollisimman lähellä todellista. Printtitoteutuksissa tummat kohdat eivät saa mennä tukkoon vaan yksityiskohtien on tultava selkeästi esiin. Granon kohdalla nämä asiat ovat toimineet moitteettomasti”.

Halosen kampanjat ovat usein tuotelähtöisiä. Kampanjan taustalla voi olla tietty tuotemerkki tai tuote joka tulee lanseerata tai jota tulee buustata. Päivi Halosen mukaan kampanjan implementointi on tarvittaessa nopeaa. ”Meillä on tehty sellaisia kampanjoita, jotka ovat menneet ideatasolta lehteen muutamassa päivässä. Yleensä kuitenkin kampanjan runko suunnitellaan jo vuotta aiemmin, koska ostot kulkevat niin paljon etuajassa. Esimerkiksi ensi syksy ja talvi on jo pitkälti ostettu”. 

Halonen on suomalainen muotiketju, jonka myymälöitä löytyy suurimmista kaupungeista ja kauppakeskuksista. Se on kasvanut vuodesta 1932 yhdeksi Suomen suurimmista yksityisistä muotialan toimijoista Suomessa ja työllistää tällä hetkellä noin 450 kaupan alan ammattilaista. Yhteistyökumppaneita valitessa Halonen kiinnittää huomiota eniten luotettavuuteen ja vastuullisuuteen. ”Jos tulee ongelmatilanne niin tärkeää on tietää, että virhe paikataan tai ongelma ratkaistaan muuten. Hinta ei ole aina se ratkaiseva tekijä”, Halonen päättää. Granon ja Halosen yhteistyötä Päivi Halonen kuvaa ihmisläheiseksi: ”Tilanteessa kuin tilanteessa voi ottaa yhteyttä suoraan omaan yhteyshenkilöön, joka tuntee asiakkuuden sen sijaan, että joutuisi hoitamaan asian esimerkiksi keskuksen kautta”.

Granon ja Halosen yhteistyö ulottuu myös samaan konserniin kuuluvaan Carlsoniin, jonka vaatemallistot ovat identtiset Halosen kanssa. Grano ja Carlson ovat tehneet yhteistyötä tuotekuvausten lisäksi suurkuvatoteutusten, kuten erilaisten levytulostuksien ja ikkunateippauksien muodossa. Yhteistyö on ollut tähän mennessä tiivistä ja samanlaisen rytmin toivotaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. 

Granon tuotekuvastudiossa kuvataan kokemuksella ja ammattitaidolla vuosittain tuhansia tuotteita. Tuotteet vaihtelevat aina postimerkeistä massiivisen painoisiin kassakaappeihin asti.