Lakko Granon toimipisteissä peruuntunut

Lakko Granon toimipisteissä peruuntunutGranon toimitusjohtaja Pekka Mettälä on vastaanottanut tiedon siitä, että Teollisuuliitto peruu Granon toimipisteisiin suunnitellun lakon. Työehtosopimuksiin ja työehtojen soveltamisalaan liittyvät neuvottelut jatkuvat valtakunnan sovittejilan johdolla 11.6.

Vastaanotin eilen 9.6. illansuussa tiedon, että Teollisuusliitto peruu Granon toimipisteisiin suunnitellun lakon. Olen ilahtunut neuvotteluyhteyden löytymisestä ja siitä, ettei Teollisuusliitto ryhtynyt laittomaan lakkoon painostuskeinona. Pidän tätä erinomaisena päätöksenä ja uskon, että pääsemme nyt jatkamaan neuvotteluita hyvistä lähtökohdista.

Tämä on erityisen hyvä asia sekä granolaisten että asiakkaidemme kannalta, sillä lakon ajoitus oli todella huono ja olisi aiheuttanut isoja haasteita. Sekä yhteiskunta että yritykset – Grano mukaan lukien – ovat merkittävissä vaikeuksissa koronapandemian ensimmäisen aallon jäljiltä ja Suomen talous on kääntynyt syvään taantumaan.

Grano on ollut koko ajan sitä mieltä, että tämä varsin monitahoinen, eikä millään lailla yksiselitteinen, eri työehtosopimusten ja työehtojen soveltamisalaan liittyvä asia pitäisi ratkaista liittojen kesken neuvotellen. Nyt tehdyn päätöksen turvin saamme sekä neuvottelu-, että työrauhan asian ratkaisemiseksi.

Jatkamme neuvotteluita seuraavan kerran torstaina 11.6. valtakunnansovittelijan johdolla.

Neuvotteluiden taustoista

Grano on järjestäytynyt Palvelualojen työnantajaliitto Paltaan ja on vuosikymmenien ajan soveltanut henkilöstöönsä yleissitovaa tulostusalan työehtosopimusta, jonka sopimusosapuolia ovat olleet Palta ja PAM. Palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoitti helmikuussa, että se ei enää suostu solmimaan tulostusalan työehtosopimusta. Näin Granolla ei 1.3.2020 jälkeen ole ollut normaalisitovuuden perusteella noudatettavaa työehtosopimusta.

Tulostusalan työehtosopimuksen päättymisen jälkeen Grano halusi kuitenkin taata työntekijöidensä työehtojen säilymisen ja ilmoitti sitoutuvansa noudattamaan Paltan tulostusalalle laatimia vastuullisen työnantajan työehtoja. Näin kenenkään granolaisen työehdot eivät ole heikenneet tässä uudessa tilanteessa, joka ei ole ollut työnantajasta johtuva.

Grano on monitoimialayhtiö, jossa tehdään muun muassa markkinointiviestinnän kokonaisratkaisuja, sähköisiä julkaisuja, aineistojen hallintapalveluita, rakentamisen projektipankkiratkaisuja ja tulostuspalveluita, ulkomainontaan, myymälämarkkinointiin ja tapahtumiin liittyviä pintoja, rakenteita ja valomainoksia, käännöspalveluita, pakkauksia ja etikettejä sekä painotuotteita. Granon laaja tuote- ja palveluvalikoima ei mahdu minkään yksittäisen toimialaluokituksen alle. Yhdistävänä sateenvarjona, jonka alle valtaosa palveluistamme mahtuu, toimii ennemminkin markkinoinnin palvelut kuin graafinen teollisuus.

Vaikka neuvotteluyhteys on nyt löydetty, ja keskustelua jatketaan rakentavassa hengessä, on yhtiöllä ja Teollisuusliitolla edelleen eriävä näkemys siitä, mitä työehtoja Granossa tulisi nykytilanteessa noudattaa. Grano on monitoimialayritys, eivätkä kaikki Granon työntekijätason työtehtävät kuulu media- ja painoalan työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin.

Työehtosopimuksen soveltamisalasta pyritään löytämään neuvottelemalla yhtenäinen näkemys. Epäselvää tilannetta selvitetään parhaillaan valtakunnansovittelijan johdolla työnantaja- ja palkansaajaliittojen kesken sekä yhtiön sisällä avoimessa, rakentavassa ja yhteisöllisessä hengessä.

Juttu on julkaistu alun perin 10.06.2020 ja sitä on päivitetty 7.10.2022.