Takaisin

Ympäristöasiat Ympäristösertifikaatit Markkinointi Grano

Suomalaisilla yrityksillä ympäristöasiat ovat jo osa yrityksen strategiaa, mutta osataanko tai uskalletaanko strategiaa hyödyntää yrityksen markkinointiviestinnässä? Miksi yritykset pitävät omia ympäristötekojaan, kuten investointejaan ja näihin liittyvää osaamistaan, piilossa? Vai onko tämä resurssikysymys?

Tavatessani asiakkaitani olen tuonut esille ympäristösertifikaattien hyödyntämisen markkinoinnissa. Käytännössä kaikki yritykset ovat tunnistaneet ympäristöasioiden tärkeyden ja tiedostaneet hyödyntämisen edut bisneksen kehittymisessä ja yrityskuvan luomisessa.

Yllättäen kuitenkin vain alle kaksi prosenttia asiakkaista ovat ottaneet sertifikaatit osaksi markkinointiviestintää. Miksi?

Mielestäni näillä asioilla, jos millään, olisi positiivinen vaikutus yrityskuvaan. Ympäristön- ja puun alkuperäismerkintöjä käytettäessä yritys saisi hyvää goodwilliä ja tätä kautta etulyöntiasemaa kilpailijoihinsa nähden.

”Kuluttajien ympäristötietoisuus lisääntyy ja samalla uusiutuvien luonnonvarojen käytön kestävyyttä seurataan yhä tarkemmin. Kestävyyden, vastuullisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen pitää pystyä osoittamaan läpi arvoketjun – niin raaka-aineiden hankinnassa, tuotannossa kuin kaupankäynnissäkin. Ja tähän kaikkeen PEFC-sertifiointi tarjoaa ratkaisun.”

Juha Uppa, Markkinointipäällikkö, PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry

Jos yritys haluaa itselleen ympäristömerkin tai -merkkien käyttöoikeuden, yritys auditoidaan halutun merkin vaatimusten mukaisesti. Toimintojen tulee täyttää sertifikaatin vaatimukset ja jatkossa niitä tulee kehittää omassa toiminnassa sertifikaattien edellytysten mukaisesti. Ympäristöasioiden pitäisi olla mielessä jokapäiväisessä toiminnassa ja niiden tulisi olla keskeinen osa päätösten perusteena.

Ympäristömerkkien käyttö vaatii yrityksen johdon päätöstä sitoutua sertifikaattiin ja ottaa ne osaksi yrityksen markkinointia. Yrityksen markkinoinnin toteuttajalla tulee olla näiden merkkien käyttöoikeus.

Miten ympäristösertifikaatit saadaan osaksi markkinointia? 

Grano auttaa asiakkaitaan ympäristöystävällisten materiaalien ja tuotantotapojen valinnoissa yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. prosessien (Joutsenmerkki, ISO14001), materiaalien (PEFC, FSC, PVC-vapaat materiaalit) sekä tuotantotekniikoiden (mm. liuotinvapaa tulostus tms.) valintaa. Yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti prosessit etenevät vaivattomasti. Kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa toimintoja ja materiaalivalintoja siten, että ne edesauttavat asiakkaan brändiä erottumaan kilpailijoista sekä vahvistamaan yrityksen asemaa ympäristöystävällisenä toimijana, joka omalta osaltaan huolehtii suomalaisen metsän hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä. 

Hyvin hoidetut metsät tarjoavat töitä useille eri toimialoille sekä tuottavat monia muita ympäristöhyötyjä mm. ihmisille sekä eläimille. Maailmalla kaadetuista puista 50 % menee energiantuotantoon, 28 % rakentamiseen ja vain 13 % hyödynnetään paperin ja kartongin valmistuksessa. 

Paperi on yksi harvoista aidosti uusiutuvista materiaaleista 

Paperi perustuu puuhun, luonnolliseen ja uusiutuvaan materiaaliin. Puiden kasvaessa ne vähentävät hiilidioksidia ilmakehästä. Lisäksi paperituotteena paperi säilyttää hiilen koko elinkaaren ajan. Paperin kierrätysaste on Euroopassa 72,5 % – korkeinta maailmassa.  

Paperiteollisuudella on useita arvostettuja sertifiointijärjestelmiä, joilla varmistetaan, että paperi on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä. Kaksi tunnetuinta sertifikaattia ovat Forest Stewardship Council® (FSC®) ja Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC ™).

Lähde: Two Sides Ltd, www.twosides.info

 

Tutustu Granon ympäristösivuihin