Perinteisten tilausjärjestelmien aika on ohi

Ostoskärry läppärin päällä

Sähköinen ostaminen kasvaa koko ajan. Sen mahdollistavat hyvät verkkoyhteydet ja ostamiskäytöksen muutokset, joissa sähköinen ostaminen on yhä useammin ykkösvaihtoehto. Lisäksi ostaminen tapahtuu yhä useammin mobiililaitteilla, kuten älypuhelimilla ja tablettitietokoneilla. 

Medioissa huomiota kiinnitetään eniten kuluttajakaupan sähköistymiseen. Vähemmälle huomiolle on jäänyt yritysten välisen sähköisen kaupan kasvu. Tämä bisnes kuitenkin digitalisoituu myös kovaa vauhtia sen tuomien etujen, kuten nopeuden, seurattavuuden ja kustannustehokkuuden takia.

Tilausjärjestelmä: kahle vai apulainen?

Graafisen alan yritykset ovat tarjonneet jo vuosien ajan extranettejä ja selainkäyttöisiä tilausjärjestelmiä. Ne ovat helpottaneet asiakkaiden tilaamista, ovathan tilausjärjestelmät käytössä 24/7. Järjestelmien asiakaslähtöisyys on kuitenkin lähes poikkeuksetta ollut heikkoa. Käytettävyys ja toiminnallisuudet ovat yleensä varsin kökköjä. Selvää on, että nämä palvelut on pikemminkin luotu sitomaan tilaava asiakas yritykseen kuin helpottamaan tilaajien arkea.

Sukupolven vaihdos ostajien keskuudessa ja digitaalisaatio alustatalous-konsepteineen luovat kuitenkin aivan uutta painetta siirtää asiakas näiden palvelujen keskiöön – jopa tällä perin vanhoillisella teollisuudenalalla.

Uudet ostajat ovat jo tottuneet kuluttajina shoppailemaan verkossa globaalisti. Näin he osaavat vaatia parempaa kokemusta, parempia hintoja ja nopeampia toimituksia myös yrityksen edustajina verkossa asioidessaan.

Yritykset valikoivat myös palvelualustoja sen mukaan, miten joustavaa ja hyvää palvelua niiden kautta saa, miten alustat ovat integroitavissa yrityksen omiin järjestelmiin sekä miten niitä voi hyödyntää laajemminkin kuin vain valmiiksi palveluun valittujen painotuotteiden tilaamiseen. Tähän eivät perinteiset graafisen alan tilausjärjestelmät taivu.

Millainen on hyvä, moderni tilausjärjestelmä – 7 ominaisuutta

Listaan ohessa oman näkemykseni siitä, mitä edellytetään nykypäivän B2B-tilausjärjestelmältä asiakkaan näkökulmasta:

  • Hyvä käytettävyys. Käytettävyys ja käyttölogiikka on samalla tasolla kuin parhaissa verkkokaupoissa. Palvelu on aina saatavilla ja helposti löydettävissä. Tarvittaessa palvelun kautta tavoittaa myös asiakaspalvelijan esim. chatin kautta.
  • Nopeus. Fyysisten tuotteiden tuotanto ja toimitus on selvästi nopeampaa kuin perinteisesti sähköpostilla tai puhelimitse tilattaessa.
  • Monipuolisuus. Palvelulla ei enää pelkästään tilata, vaan myös tuotetaan aineistoja selainkäyttöisillä työkaluilla. Palvelulla voidaan sen lisäksi tuottaa monikanavaisia kampanjoita reaaliaikaisesti.
  • Taloudellinen hyöty. Palvelun kautta tuotettavat ja tilattavat tuotteet tai palvelut ovat selvästi edullisempia kuin nykyisillä menetelmillä tuotetut kampanjat. Palvelu korvaa useampia yrityksen tällä hetkellä käyttämiä järjestelmiä tai ohjelmistoja ja säästää henkilötyöaikaa rutiinitöissä.
  • Integroitavuus. Integrointi on mahdollista esimerkiksi yrityksen omaan hankintajärjestelmään.
  • Avoimuus ja läpinäkyvyys. Asiakasyritys voi itse halutessaan päättää käyttäjien hallinnasta ja aineistojen viennistä ja poistamisesta palveluun. Palvelun käyttäjä myös tietää, missä vaiheessa hänen tilauksensa on. Yritys voi tarjota palvelun ominaisuuksia myös omille kumppaneilleen ja asiakkailleen, jolloin lähestytään ajatusta markkinoinnin ja viestinnän tuotantoalustasta.
  • Skaalautuvuus. Palvelusta saa sopivia versioita PK-yrityksille ja suurille konserneille, myös kansainvälisesti.
  •  

Grano on jo pitkään tarjonnut asiakkailleen erilaisia netissä toimivia tilauskanavia. Niistä uusin tulee olemaan pian lanseerattava My Grano, jonka käytettävyydestä saa esimakua tutustumalla Granon verkkokauppaan, Grano Shopiin.

Juttu on julkaistu alun perin 2.08.2018 ja sitä on päivitetty 14.10.2022.