Siirry suoraan sisältöön

Saavutettavat dokumentit – Mitä tarkoittaa saavutettavuus?

Saavutettavat dokumentit – Mitä tarkoittaa saavutettavuus?

Uusi saavutettavuusdirektiivi astui voimaan 1.4.2019. Tässä vaiheessa se velvoittaa vasta viranomaisia, julkishallintoa ja joitakin erityisaloja tuottamaan kaikki uudet digitaaliset palvelut ja aineistot saavutettaviksi.  Muutos velvoittaa myös takautuvasti, 23.9.2018 jälkeen tuotettujen aineistojen tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset 23.9.2020 mennessä – siis aika pian.

Tätä vanhempia dokumentteja direktiivi ei kata eli niitä ei ole pakko muuttaa – toki vapaaehtoisesti saa muuttaa ja on suotavaakin, että ainakin tärkeät dokumentit muutetaan saavutettaviksi julkaisuajankohdasta riippumatta. Vaikka velvoite koskee lähinnä julkishallintoa niin muidenkin toimijoiden suositellaan perehtyvän asiaan ja mahdollisuuksien mukaan tuottavan vähintään uudet dokumentit saavutettavina.

Mitä saavutettavuus oikeastaan tarkoittaa?

Saavutettavuus on sanana vielä monille outo. Voidaan ajatella, että se tarkoittaa jotakuinkin samaa kuin esteettömyys fyysisessä maailmassa. Eli sitä, että dokumentin sisältö on luettavissa ja ymmärrettävissä täysin riippumatta siitä onko lukijalla esimerkiksi kaikki aistit käytössä. Dokumenttien pitää siis toimia kaikille käyttäjille käytettävistä laitteista ja lukutavoista riippumatta. Saavutettavuusvaatimukset perustuvat WCAG-ohjeistukseen (Web Content Accessibility Guidelines), johon kuuluu myös ns. A-kriteeristö. Siinä kriteerit on jaettu kolmeen luokaan; A, AA, ja AAA. Jotta dokumentti olisi saavutettava, sen tulisi täyttää A ja AA -kriteerit. AAA-kriteerit ovat pääasiassa suosituksia, joiden noudattamisessa voi käyttää harkintaa.

Saavutettavuutta voisi jakaa tekniseen saavutettavuuteen, helppokäyttöisyyteen ja ymmärrettävyyteen. Jokaisella osalla on oma tärkeä osuutensa siinä, että dokumentti on aidosti saavutettava ja täyttää direktiivin tavoitteet.

Tekninen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että dokumentti - esim. PDF-tiedosto – on tuotettu niin, että se on luettavissa kaiken tyyppisillä ohjelmistoilla ja laitteilla, myös ns. avustavilla teknologioilla kuten puheohjauksella ja ruudunlukuohjelmilla.

Helppokäyttöisyys tarkoittaa sitä että esim. dokumentin navigointi on toteutettu niin että dokumentin sisällä siirtyminen paikasta toiseen toimii helposti ja johdonmukaisesti, myös ilman hiirtä. Erilaiset vuorovaikutteiset viittaukset ovat myös suositeltavia.

Ymmärrettävyydellä varmistetaan, että jokainen lukija sisäistää dokumentin tarjoaman sisällön riippumatta siitä, miten hän dokumenttia käyttää. Tämä on monella tapaa saavutettavuuden osa-alueista haastavin, koska ymmärrettävyyden aikaansaaminen vaatii työtä oikeastaan aineiston tuotannon kaikilla osa-alueilla suunnittelusta toteutukseen ja viimeistelyyn. Ymmärrettävyys alkaa siitä, että käytetty kieli on selkeää eikä jätä tilaa tulkinnanvaraisuuksille. Pitkiä tekstejä pitäisi pilkkoa pienempiin osakokonaisuuksiin ja kuvaavia väliotsikoita tulisi käyttää runsaasti. Kuvissa ja grafiikoissa pitää olla kattavasti ns. vaihtoehtoisia kuvauksia (alt text), joita esim. lukulaitteet osaavat lukea. Myös dokumentissa käytettäviin väreihin tulee kiinnittää huomiota. Värien tulee erottua selkeästi toisistaan, eikä värisokeille haastavia väriyhdistelmiä saisi käyttää. Ymmärrettävyyttä voidaan myös lisätä esimerkiksi havainnollistavilla grafiikoilla ja videoilla.

Onko aineistoni saavutettavaa?

Jos sinulla on PDF-tiedosto, jonka saavutettavuuden haluat testata, voit tehdä sen esimerkiksi täällä (englanninkielinen sivu).

Tulos kertoo sinulle täyttääkö dokumenttisi teknisen saavutettavuuden kriteerit ja jos ei täytä niin missä alueissa on puutteita.

Tarvitsetko apua?

Granon ammattilaiset ovat suorittaneet mm. saavutettavuuskoulutukseen erikoistuneen Corellia Oy:n koulutukset ja osaavat tuottaa saavutettavia dokumentteja. Varmistamme että dokumenttien tekninen saavutettavuus ja helppokäyttöisyys on huippuluokkaa. Ymmärrettävyyden suhteen myös sisällön tuottajan tulee hallita saavutettavuuden perussäännöt, joskin voimme kyllä auttaa asiassa ainakin alkuun.

Ota siis yhteyttä, jos tarvitset luotettavan tekijän saavutettaville dokumenteillesi. Voimme myös muuttaa olemassa olevia dokumenttejasi saavutettaviksi, jos saamme alkuperäiset taittoaineistot käyttöömme.

Linkkejä:

WCAG-oheistus

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/

Yleistä tietoa saavutettavuudesta

www.saavutettavasti.fi/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

Juttu on julkaistu alun perin 3.04.2020 ja sitä on päivitetty 6.02.2024.