Siirry suoraan sisältöön

Granon tavoitteena edelläkävijyys ilmastoteoissa

Granon tavoitteena edelläkävijyys ilmastoteoissa

Ympäristöstä huolehtiminen, kotimaisuus ja kotimaiset raaka-aineet ovat tärkeitä arvoja Granon toiminnassa. Grano on määrittänyt omaa hiilijalanjälkeään jo vuodesta 2019 asti. Vuonna 2021 Grano aloitti tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuutta hyvittää tilaustensa ilmastokuorma.

Me Granolla haluamme osaltamme hillitä ilmastonmuutosta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Mittaamme säännöllisesti liiketoimintamme päästöjä ja teemme töitä niiden vähentämiseksi. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraali liiketoiminta vuoteen 2030 mennessä. Oman toimintamme hiilipäästöjä onkin vähennetty vuoden 2019 lähtötasosta vuoteen 2022 mennessä jo 29 %.

Hiilineutraalit tuotteet osana kestävää markkinointia

Vuodesta 2021 olemme tarjonneet asiakkaillemme hiilineutraaleja tuotteita ja palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat vähentää oman toimintansa hiilipäästöjä sekä viestiä asiakkailleen ja sidosryhmilleen ilmastoystävällisistä valinnoista. Hiilineutraali tuote ei aiheuta päästöjä eikä ilmaston lämpenemistä.

Granolla hiilineutraalina myyty tilaus kompensoidaan täysimääräisesti. Koska puu on Granolle monen raaka-aineen lähde, on metsitys meille luonnollinen kompensointitapa. Kompensaatiovaihtoehtoja valitessa halusimme mahdollisimman hyvin arvoihimme sopivan vaihtoehdon. Koska kotimaisuus on ydinarvomme, valitsimme yhteistyökumppaniksi Reforest Finlandin, jonka toimilla tehdään kotimaisia ilmastotekoja.

Kaksoislaskenta vaikuttaa kompensaatioon

Kotimaisen maankäyttösektorin kompensaatiohankkeiden ympärillä käydään tällä hetkellä paljon keskustelua. Kokonaisuudessaan kotimainen kompensointi on melko tuore asia, ja hyvät käytännöt sekä lakisäädökset hakevat edelleen uomiaan. Vuoden 2022 lopussa virisi uudelleen Valtioneuvoston toimesta keskustelu nk. kaksinkertaisen hyväksiluvun problematiikasta.

Kaksinkertaisella hyväksiluvulla tarkoitetaan käytännössä sitä, että Suomen valtio laskee kaikki kotimaiset maankäyttösektorin hillintätoimet omaan hiilitaseeseensa. Valtio siis hyödyntää kotimaiset hiilensidonnan hillintätulokset omien tavoitteidensa saavuttamiseen, jolloin yritysten tekemät kotimaiset hiilensidontatoimet vähentävät automaattisesti Suomen valtion hiilijalanjälkeä. Kaksinkertaisen hyväksiluvun ongelma syntyy siitä, jos yritys väittää kompensoivansa päästöjään kotimaisilla hankkeilla ja samanaikaisesti valtio käyttää samoja yksiköitä omien päästöjensä vähentämiseen. Käytännön tasolla se vaikuttaa yritysten kompensaatiotekemiseen, sillä tavalla, että kotimaisia hankkeita tekemällä yritys ei voi väittää saavuttavansa esimerkiksi hiilineutraaliutta. Kaksoislaskennasta on puhuttu jo jonkin aikaa, mutta vasta 2023 alussa Valtioneuvosto julkaisi hiukan tarkempia ohjeita asian ja hyvien käytäntöjen ympäriltä.

Granolla kaksoislaskenta on otettu huomioon

Ilmasto on kaikille yhteinen, laski siitä syntyvät yksiköt kuka tahansa. Granolla kaksoislaskenta-asia on noteerattu ja siihen on varauduttu alusta asti. Grano haluaa tehdä kotimaista ilmastotyötä, riippumatta siitä, kuka laskee ”omakseen” syntyvät yksiköt.  Tästä syystä Grano on kompensoinut alusta asti yhteistyökumppaninsa Reforest Finland Oy:n avustuksella hiilineutraalien tuotteidensa päästöt luomalla uusia kotimaisia hiilinieluja sekä poistamalla saman määrän kompensaatioyksiköitä kansainvälisesti sertifioidusta hankkeesta. Kaksoislaskennan välttäminen kotimaisissa maankäyttösektorin hankkeissa ei ole tällä hetkellä mahdollista, joten Reforest huolehtii kaksoislaskennan välttämisestä toimintamalliinsa kuuluvalla kansainvälisten kompensaatioyksiköiden poistolla. Reforestin tuottamat uudet hiilinielut noudattavat myös kaikkia muita hyvien käytäntöjen mukaisia ja vakiintuneita kansainvälisiä minimikriteerejä.

Lue lisää Reforest hillintäkuvausdokumentista!

Ostamalla Granon hiilineutraaleja tuotteitamme tuet kotimaista ilmastotyötä ja samalla varmistut siitä, että kompensaatio tehdään kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti myös kansainvälisesti sertifioituun kompensaatiohankkeeseen. Uskomme aitoihin, mitattuihin ja konkreettisiin toimiin.

Tytti Livén, Laatu- ja vastuullisuusjohtaja, Grano Group Oy

Tutustu Granon vastuullisuustyöhön >>

Juttu on julkaistu alun perin 15.06.2023 ja sitä on päivitetty 15.05.2024.