Nimitysuutisia Granon johdossa

Granon johtoryhmään on nimitetty uusia henkilöitä.

Grano Oy:n johtoryhmä on saanut uusia ammattilaisia ja uutta vahvaa osaamista osakseen. Grano-konsernin uutena digitalisaatio- ja kehitysjohtajana on aloittanut syyskuun alussa Antti Liukkonen. Puolestaan Mikko Mäkynen siirtyi Accountor HR4-yhtiöstä Granon palvelukseen ja toimii nyt Granon uutena myynti- ja markkinointijohtajana.

 

Granon johtoryhmään on nimitetty uusia ammattilaisia

 

Grano-konsernin uutena digitalisaatio- ja kehitysjohtajana on aloittanut syyskuun alussa Antti Liukkonen. Granolle Liukkonen siirtyi Siili Solutions Oyj:n kehitysjohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut mm. Nokialla ja Telialla useissa laaja-alaisissa ja kansainvälisissä rooleissa esimerkiksi hankejohtajana ja kehitysjohtajana.

Digitalisaatio- ja kehitysjohtajan rooli on Granossa uusi. Yhtiö kuuluu Panostaja-perheeseen.

Liukkosen johtaminen perustuu ihmisiin luottamiseen ja tekemisen tuloksellisuuden mitattavuuteen.

– Haluan luoda vahvoja rakenteita ja uusia kyvykkyyksiä Granolla ja olla mahdollistamassa kestävää ja tuloksellista huomista asiakkaillemme ja Granolle.

Liukkonen on tulevaisuusorientoitunut ja arvostaa käytännönläheistä työskentelyotetta. Hänen johtamisfilosofiansa perustuu pyrkimykseen tehdä maailmanluokan juttuja tosissaan, mutta ei tosikkomaisesti.

Kehitys- ja digitalisaatiojohtajan tehtävänä on tukea ja uudistaa nykyistä liiketoimintaa sekä rakentaa uutta kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla.

Granossa Liukkonen vastaa myös sisäisestä projektitoimistosta, joka huolehtii strategisten projektien toteutumisesta, ja johtaa oman yksikkönsä kehityshankkeita.

Mikko Mäkynen on Grano-konsernin uusi myynti- ja markkinointijohtaja

Granon uutena konsernin myynti- ja markkinointijohtajana on maaliskuun alussa aloittanut Mikko Mäkynen. Granolle Mäkynen siirtyi Accountor HR4 -yhtiön myynti- ja markkinointijohtajan tehtävästä.

Hän on toiminut aiemmin mm. hyvinvointipalveluyrittäjänä, OP Vakuutuksessa asiantuntijamyynnin vetäjänä sekä kehitysjohtajana.

Mäkysen vahvuuksia ovat positiivisuus, energisyys, aktiivisuus, tuloshakuisuus ja innostavuus. Hänen johtamismallinsa on ihmiskeskeinen.

Granon toimitusjohtaja Pekka Mettälä on innoissaan molemmista nimityksistä. Sekä Liukkonen että Mäkynen tuovat konserniin vahvaa osaamista, mikä palvelee Granon uusiutumista ja ketteröittämistä.

– Sekä Antilla että Mikolla on todella mielenkiintoiset taustat, joiden uskon sopivan loistavasti Granon toimintaympäristöön. Yhdessä saamme aikaan uutta.

 

Juttu on julkaistu alun perin 7.09.2020 ja sitä on päivitetty 5.10.2022.