Siirry suoraan sisältöön

Grano luottopelurina merkittävässä työssä

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin omistama voittoa tavoittelematon innovaatioyhtiö. Yksi yhtiön suurimmista viimeaikaisista projekteista on 13 eri partnerin yhteistyöllä toteutettu AiRMOUR-projekti, joka keskittyi edistämään kestävän kaupunki-ilmailun mahdollistamista ensihoito- ja lääkintäpalveluiden kautta. Grano vastasi projektin aikana koostetun kaupunki-ilmailuun liittyvän oppaan kääntämisestä kaikkiaan kuudelle eri kielelle. Englanninkieliselle alkuperäisaineistolle tehtiin myös WCAG:n mukainen saavutettavuusmuokkaus.

Forum Viriumin tavoitteena on tehdä Helsingistä maailman paras paikka asua muun muassa erilaisten älykkäiden ratkaisujen ja innovaatioiden avulla.

– Työskentelemme erityisesti älyliikenteen, älykaupunkien ja erilaisten dataratkaisujen sekä innovaatioiden parissa, summaa Forum Virium Helsingillä viestinnän asiantuntijana toimiva Paula Kultanen Ribas.

AiRMOUR-projekti kesti yhteensä kolme vuotta, vuodesta 2021 vuoteen 2023. Sen toteutukseen osallistui yhteensä 13 partneria kaikkiaan kuudesta eri Euroopan maasta. EU:n rahoittama projekti keskittyi tutkimaan ja vahvistamaan uusia kaupunki-ilmailun konsepteja ensihoidon sovelluskohteissa. Projektin aikana kiireellisiin lääkintätehtäviin käytettäviä ilma-aluksia, drooneja, testattiin Norjassa, Suomessa ja Saksassa.

– Meidän tehtävämme Forum Viriumissa on toimia yhdistävänä tekijänä – tahona, joka yhdistää kaupunkeja, yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja kansalaisia yhteiskehittämään uusia innovaatioita. Tarjosimme Helsingin kaupunkia yhdeksi test bediksi eli pilotointialustaksi myös tässä hankkeessa. Täällä meillä testattiin esimerkiksi adrenaliinikynien kuljetusta sisämaasta saaristoon autonomisilla drooneilla, Paula kertoo.


Guidebook käännettiin yhteensä kuudelle kielelle

Grano on toimittanut Forum Viriumille jo usean vuoden ajan erilaisia kielipalveluita ja muita markkinoinnin tuotantoja – verkkosivuaineistoja, uutiskirjeitä, artikkeleja, julkaisuja, hankekuvauksia ja niin edelleen. Kilpailuttaessaan AiRMOUR-projektiin sopivaa käännöskumppania Forum Virium kiinnitti erityistä huomiota siihen, että valittava yhteistyökumppani kykenisi toimimaan nopeasti ja luotettavasti.

– Meillä oli Granosta jo aiempia hyviä kokemuksia. Hommat olivat aina sujuneet heidän kanssaan luotettavasti ja materiaalit tulleet ajallaan. Se oli meille tässä tärkeintä, Paula painottaa.

Forum Virium vastasi koko projektin viestinnästä. Rooli viestinnän koordinoinnissa ja sisäisen sekä ulkoisen viestinnän johdossa oli yksi koko projektin merkittävimimmistä tehtävistä. Viestintäkokonaisuus oli hyvin laaja. Projektille toteutettiin esimerkiksi omat verkkosivut, joille koottiin valtava määrä tietoa ja erilaisia julkaisuita.

– Granon kanssa tuotimme koko projektia koskevan guibebookin eli oppaan kaupunki-ilmailun integrointiin. Oppaasta tehtiin yhteensä kuusi eri kieliversiota: hollanti, suomi, ranska, saksa, norja ja ruotsi. Englanninkieliseen alkuperäisaineistoon tehtiin myös saavutettavuusmuokkaus. Guidebook julkaistiin projektin lopputapahtumassa Luxemburgissa, Paula kertoo.


Forum Virium Helsingin viestinnän asiantuntija Paula Kultanen Ribas arvostaa Granon nopeutta ja luotettavuutta.

Onnistumisen avaimena tiivis yhteistyö

Paikoin tiukoistakin aikatauluista huolimatta käännösprojekti sujui todella hyvin. Avainasemassa oli Forum Viriumin ja Granon tiivis yhteistyö koko prosessin ajan. Säännölliset yhteiset palaverit ja puhelut pitivät huolen siitä, että asiat etenivät aikataulussa. Paulan omasta kääntäjätaustasta oli huomattavaa etua.

– Oman taustani takia tiesin, miten laajasta työstä tässä on kysymys. Haastavan käännöstyöstä teki erityisesti se, että tämä on vielä niin uusi ala, ettei vakiintunutta termistöä ole. Etsin kääntäjien tueksi parhaita termejä eri viranomaisilta ja muilta tahoilta. Tietysti hankkeemme omat asiantuntijat vielä lukivat jokaisen käännöksen läpi tarkistaen, että termistö olisi varmasti oikeaa, Paula sanoo.

– Tämä oli todella vaativa ja merkittävä työ, ja Grano oli meille mieletön luottopeluri. Kerran olin esimerkiksi Barcelonassa älykaupunkimessuilla, joka on alamme tärkein tapahtuma. Siellä kesken messujenkin Granon yhteyshenkilö soitteli ja piti minut ajan tasalla. Minulla oli luottavainen olo – vaikka aikaa oli niin vähän, niin tiesin, että Grano hoitaa homman maaliin. Grano on ollut hyvä toimija isoissa projekteissa, sillä heillä on resurssia ja kapasiteettia ottaa haltuun kaikki Euroopan kielet, mitä me vain tarvitsemmekaan, Paula kiteyttää.


Tutustu Granon kielipalveluihin >>

Forum Virium sai oppaan kaikki kieliversiot keskitetysti Granolta

  • Grano toimi Forum Viriumin luottopelurina vaativassa ja merkittävässä käännöstyössä.
  • Grano käänsi Forum Viriumin AiRMOUR-projektiin sisältyvän guidebookin kuudelle eri kielelle.
  • Grano on kääntänyt aineistoja Fortum Viriumille englanniksi, suomeksi, hollanniksi, ranskaksi, saksaksi, norjaksi ja ruotsiksi.
  • Grano teki AiRMOUR-projektiin sisältyneen oppaan alkuperäisaineistolle WCAG:n mukaisen saavutettavuusmuokkauksen.
  • Grano toimi Forum Viriumin luottopelurina vaativassa ja merkittävässä käännöstyössä.
  • Grano käänsi Forum Viriumin AiRMOUR-projektiin sisältyvän guidebookin kuudelle eri kielelle.
  • Grano on kääntänyt aineistoja Fortum Viriumille englanniksi, suomeksi, hollanniksi, ranskaksi, saksaksi, norjaksi ja ruotsiksi.
  • Grano teki AiRMOUR-projektiin sisältyneen oppaan alkuperäisaineistolle WCAG:n mukaisen saavutettavuusmuokkauksen.
Juttu on julkaistu alun perin 22.04.2024 ja sitä on päivitetty 7.05.2024.