Siirry suoraan sisältöön

HSL:n Liikkumistutkimus onnistui Feelbackin ja Granon yhteistyöllä

HSL:n Liikkumistutkimus onnistui Feelbackin ja Granon yhteistyöllä

Liikkumistutkimus on Helsingin seudun kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) teettämä tutkimus, jossa selvitetään Helsingin seudun asukkaiden liikkumistottumuksia. Tutkimus toteutettiin viimeksi vuonna 2023, jolloin sen käytännön toteutuksesta vastasi Feelback Oy ja tarvittavista painatuksista sekä postituksista Grano. Tutkimukseen liittyviä saatekirjeitä postitettiin yhteensä yli 40 000 vastaanottajalle.

Go On Yhtiöihin kuuluva Feelback Oy on vuonna 2001 perustettu moderni tutkimustalo, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia tiedolla johtamisen palveluita. Myyntijohtaja Juha Järvi on ollut mukana yrityksen toiminnassa aina vuodesta 2008 lähtien.

– Tarjoamme niin sanotusti kolmen tukijalan mallia tiedolla johtamiseen – eli johtamiskokemusta, henkilöstökokemusta ja asiakaskokemusta. Lisäksi tarjoamme laajemmin tiedonkeruun palveluita. Meillä on Lappeenrannassa oma 70 henkilön puhelinhaastattelukeskus. Puhelinhaastatteluiden ohella tarjoamme väestöpohjaista määrällistä tutkimusta. Tällainen määrällinen tutkimus toteutetaan tänä päivänä hyvin usein hybridimallilla, eli esimerkiksi puheluita, sähköpostia ja kirjeitä yhdistellen, Juha summaa.

Grano ja Feelback ovat tehneet yhteistyötä lähes koko Feelbackin historian ajan painatus- ja postituspalveluihin keskittyen. Grano on tuntunut alusta asti hyvin luonnolliselta valinnalta Feelbackin yhteistyökumppaniksi.

– Heillä on hyvä brändi ja he toimivat valtakunnallisesti sekä vastuullisesti. Me otamme myös ympäristöasiat todella tarkasti huomioon. Uskomme, että Grano vastaa tavoitteisiimme hyvin ja heillä on otettu vastuullisuuteen liittyvät asiat kattavasti huomioon, Juha painottaa.

Laajamittainen projekti vietiin läpi onnistuneesti

HSL:n Liikkumistutkimuksen yhteydessä lähetettiin yhteensä kolme eri kirjeversiota, joista kaikista tehtiin kieliversiot suomeksi ja ruotsiksi. Sen lisäksi kokonaisuuteen kuului painettu kirjekuori ja giveaway-lahjana annettu, HSL:n ilmeellä varustettu heijastin. Postituksen koko oli noin 42 000 ja se toteutettiin kahdessa 10 erän erässä.

– Tämä oli todella laajamittainen projekti. Grano hoiti sen alusta loppuun – eli kun me saimme sisällöt valmiiksi, niin ne lähtivät Granolle ja he hoitivat kaikki painomateriaalit ja postitukset, Juha toteaa.

– Kokemus on jo osoittanut sen, että Grano on luotettava toimija. Pystymme luottamaan siihen, että kaikki toimii. Tämä on tärkeää, sillä massa on suuri ja jos siellä tulisi vaikkapa postituksessa jotain ongelmia, niin meille tulisi paljon ongelmia myös tutkimuksen eteenpäin viemisessä, Juha sanoo.


Granon ja Feelbackin välinen pitkä yhteistyö on kerryttänyt Granolle hyvän tutkimustoimialan tuntemuksen, mikä edesauttaa yhteistyön sujuvuutta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grano tuntee tutkimustoimialan

HSL:n liikkumistoteutus onnistui kokonaisuutena hyvin. Monimuotoisuutensa vuoksi projekti edellytti eri osapuolilta vahvaa tutkimukseen liittyvää toimialatuntemusta. Granolle kokemusta on jo ehtinyt kertyä, sillä yhteistyötä Feelbackin kanssa on takana useita vuosia.

– On hyvä, että meillä on kumppanit, jotka tietävät ja tuntevat tutkimustoimialaa ja niitä vaatimuksia, joita tutkimustoimialalle tänä päivänä asetetaan. Meidän ei tarvitse lähteä opettamaan. Siinä mielessä se syvä kumppanuus on hyvä asia, joka palvelee ja palkitsee kaikkia. Yhteyshenkilömme Granolla ovat pysyneet pitkään samoina, joten he saavat nopeasti kiinni siitä, mistä puhutaan ja mitä vaaditaan, Juha sanoo.

Painatus- ja postituspalveluiden ulkoistus Granolle on vapauttanut Feelbackin omia resursseja muihin tutkimusta eteenpäin vieviin asioihin. Ulkoistus on myös omalta osaltaan hieman keventänyt muuten varsin työläitä projekteja.

– Granolla on laaja palvelutarjonta. Heiltä löytyy myös joustavuutta. Erityisesti laajemmissa tutkimuksissa on paljon liikkuvia osia ja erilaisia viilauksia voidaan tehdä ihan loppumetreille asti. Sitten, kun täytyisi vielä lennossa muuttaa jotain, niin he pystyvät vastaamaan ja reagoimaan siihen. Olemme varsin tyytyväisiä Granoon, eikä meillä tällä hetkellä ole syytä lähteä edes miettimään, että vaihtaisimme palvelun tarjoajaa, Juha kiteyttää.


Postituspalvelut Granolta!

  • Grano hoiti HSL:n Liikkumistutkimuksen laajamittaisen painatus- ja postitustyön.
  • Feelbackin myyntijohtaja Juha Järvi on tyytyväinen Granon tutkimustoimialan tuntemukseen ja luotettavuuteen kumppanina.
  • Granon ja Feelbackin yhteistyö on painottunut painatus- ja postituspalveluihin.
  • Grano hoiti HSL:n Liikkumistutkimuksen laajamittaisen painatus- ja postitustyön.
  • Feelbackin myyntijohtaja Juha Järvi on tyytyväinen Granon tutkimustoimialan tuntemukseen ja luotettavuuteen kumppanina.
  • Granon ja Feelbackin yhteistyö on painottunut painatus- ja postituspalveluihin.
Juttu on julkaistu alun perin 7.05.2024 ja sitä on päivitetty 27.05.2024.