Gå direkt till innehållet

Grano lyftes fram som en blivande stjärna i Norden i det ledande evenemanget för digitala skärmar

Grano lyftes fram som en blivande stjärna i Norden i det ledande evenemanget för digitala skärmar

Finska Grano fick erkänsla i det största seminarieevenemanget för digitala skärmar European Digital Signage Summit 2022 som ordnades i München i början av juli. Det är fråga om en betydande erkänsla inom ett nytt område för Grano, som är bäst känt för sin tryckeriverksamhet. Grano har för avsikt att genom digitala skärmar fortsätta erövra nya marknader utanför Finlands gränser.  

Grano beviljades Rising Star -erkännandet av branschens viktigaste publikation Invidis Intelligence, som nämnde Grano som ett av de intressantaste nordiska företagen bland leverantörerna av Digital Signage-lösningar.

Granos verkställande direktör Kimmo Kolari är nöjd med erkänslan som Grano fått eftersom bolaget har utvidgat sin verksamhet till digitala skärmar först för några år sedan. 

– På marknaden för digitala skärmar har man traditionellt framskridit utgående från teknologin. Vi har närmat oss saken på ett helt annat sätt: utifrån kundens behov och med syfte att möjliggöra en genuin utveckling av verksamheten för kunden, konstaterar Kolari. 

Enligt Granos erfarenhet kan pappersaffischer inte ersättas med digitala skärmar utan en omfattande reform av verksamheten. 

– Medan pappersaffischer byts ut en gång i månaden förväntar sig kunderna att innehållet på digitala skärmar uppdateras och byts ut betydligt oftare, rentav flera gånger per dag. Vi vill hjälpa kunden i denna optimering av marknadsföringsprocessen, och vi har lyckats i det. Detta framgår också av erkänslan som vi nu fått, konstaterar Kolari. 

Det finns fem stora aktörer i Europa på marknaden för digitala skärmar, varav två i de nordiska länderna. Grano har en stark vilja att bli en del av denna grupp. 

– Vi vill göra samma med marknadsföring som Uber gjorde med taxibranschen. Vi ser en stor marknad för digitala skärmar och vill genom den erövra utöver den finländska marknaden även nordiska och europeiska marknader, konstaterar Kolari. 

Erkänslan beviljades i världens ledande Digital Signage-evenemang vars tema i år var Digital Signage Business Critical. Anförandena och exemplen gällde en betydande förändring: Digital Signages ökade roll i företagens verksamhet som är kritisk med tanke på affärsverksamheten. 

 

Mer information: 

Kimmo Kolari 

Verkställande direktör, Grano Oy 

kimmo.kolari@grano.fi 

 

Grano är ett finländskt flerbranschföretag som tillhandahåller lösningar för marknadsföring och kommunikation som främjar kundens försäljning, varumärke och resultat. Vår unika expertgemenskap behärskar högteknologin och är skicklig i hantverk. 

Vi sysselsätter cirka 900 personer från huvudstadsregionen till Lappland, och hela vår produktion finns i Finland.  

Vi hjälper våra kunder i vardagen och möjliggör förändring. 

Artikeln har publicerats 19.07.2022 och den har uppdaterats 6.02.2024.