Granos 2022 var fullt av erfarenheter

Grano hade ett upplevelserikt år 2022

År 2022 har vi sett mycket och upplevt ännu mer. Det till ära listade vi några höjdpunkter från det gångna året. Vi har bland annat fått erkänsla ute i världen och gjort ansvarsfulla val. Vi har arbetat med fina helheter för våra kunder och fått äran att delta i många evenemang. Vi är tacksamma för detta år och ser fram emot det kommande året 2023. 

Stora beslut under året 

Manuell kommunikation till flera olika segment är tidsödande. Det är emellertid livsviktigt, för knappast vill du skicka ett erbjudande på ett förmånligt kylskåp till en kund som letat efter information om datorer.  Med hjälp av automationer kan du skicka rätt meddelande till rätt person i rätt tid.

Ett projekt som inleddes år 2021 fick sitt slut i år när vi sålde affärsverksamheten för den digitala projekthanteringstjänsten för byggbranschen, SokoPro, till svenska iBinder Group. Köpehandlingen undertecknades i december 2021 och affären slutfördes i slutet av januari då arbetsgivaren för de anställda som överfördes blev SokoPro Oy. 

Fabriken i Vanda blev färdig

Fabriken i Vanda blev färdig vid årsskiftet och är det mångsidigaste kompetensklustret inom tryckeribranschen i de nordiska och baltiska länderna. På fabriken sköts förpacknings- och etikettproduktion, offsettryck och digitalt tryck, mycket omfattande finslipning, storformatproduktion (skivor, rullar, dekaler), premedia, förpacknings- och konstruktionsplanering, logistik samt showroom.

Ett år fyllt av evenemang 

Grano hade glädjen att delta i många evenemang. Vi fick genomföra fina helheter under året tillsammans med våra samarbetspartner och kunder. 

Året inleddes starkt med ishockey då vi fick vara en officiell samarbetsparter för VM-tävlingarna. Granos andel var betydande. Vi levererade bland annat trycksaker för tävlingarna och genomförde olika evenemangslösningar. Dessutom användes vår materialhanteringstjänst EMMi som medie- och materialbank för VM-tävlingarna. 

Vår långvariga samarbetspartner Finlands Friidrottsförbund SUL ordnade flera idrottsevenemang under året. Grano deltog i evenemangen i egenskap av SUL:s officiella samarbetspartner för marknadsförings-, reklam- och synlighetsprodukter. Ett exempel är det fartfyllda evenemanget Helsinki City Running Day, för vilket Grano levererade storformatutskrifter och trycksaker. Dessutom firade Granos Media Towers löparnas prestation och uppmuntrade dem ända fram till mållinjen. I Sverigekampen sågs förutom Media Towers roliga figurer av friidrottare som publiken använde för att sporra sina favoritidrottare på läktaren. 

Lösningar som utgår från kundens behov 

På denna lista rymdes inte alla våra projekt eftersom året var fyllt med fina idéer och imponerande lösningar! Läs alltså åtminstone dessa: 

Här hittar du även mer! 

Erkänsla i seminarieevenemanget för digitala skärmar 

Vi var tagna av att vi fick erkänsla i det största seminarieevenemanget för digitala skärmar European Digital Signage Summit 2022 som ordnades i München i juli. Vi har arbetat och kommer att arbeta hårt för att utveckla vår digitala kompetens i skärmlösningar.

Ansvarsfulla gärningar och val 

Vårt mål är att vara den aktör inom branschen som tar det största miljöansvaret. På grund av detta är beaktandet av miljökonsekvenserna en väsentlig del av vårt arbete för ansvarsfullhet. Vi fattar våra beslut och utför vårt arbete utifrån ansvarsfullhet. Vi preciserade våra mål för ansvarsfullhet i år och du kan läsa mer om dem här. 

Dessutom deltog vi i projektet Taimiteko, som genomfördes av Finlands 4H-organisation. I projektet kompenserades koldioxidutsläpp från företagsverksamhet och privatpersoners vardag genom att öka antalet kolsänkor i Finland. Samtidigt sysselsatte projektet finländska ungdomar. 

Grano deltog i tävlingen Ansvarsfullt sommarjobb och kom på tionde plats 

Våra anställda betyder allt för oss. Vi deltog i Oikoties tävling Ansvarsfullt sommarjobb för första gången och kunde inte vänta oss att vi skulle komma på tionde plats. För detta får vi tacka våra sommararbetare som gav oss denna ära samt Granos anställda som hjälpte och handledde våra sommararbetare och praktikanter. 

Vår nya webbplats var pricken över i för slutet av året 

Vår nya webbplats publicerades i början av november. Efter ett långt men givande arbete berättar vår webbplats vad vi på Grano kan erbjuda. Vi uppdaterade webbplatsens utseende, förbättrade strukturen och gjorde den tydligare. Utvecklingsarbetet fortsätter och arbetet är ännu inte klart! Har du redan besökt vår nya webbplats? 

Tack för det gångna året 

Grano tackar alla samarbetspartner, kunder och intressentgrupper för det fantastiska året! Vi ser fram emot framtiden och önskar alla ett gott nytt år 2023 fyllt med vilda idéer! 

Artikeln har publicerats 15.12.2022 och den har uppdaterats 1.09.2023.