Kan strategins kärna utgöras av att hjälpa kunder i vardagen?

Kimmon blogi_2022_hero

Att arbeta på olika håll i världen vidgar perspektiv. Ibland behöver man gå långt bort för att se nära. I Grano förenas traditionellt hantverk och högteknologi på ett intressant sätt. Enligt Granos verkställande direktör Kimmo Kolari är företaget som Finland i miniatyr.

”Serviceinställningen och den exceptionella yrkeskunnigheten hos personalen vid Grano utgör grundstenen för hela bolagets verksamhet. Utan denna yrkeskunnighet och människor som är stolta över sitt arbete kunde vi inte sträcka oss mot våra höga mål”, konstaterar Kolari.

Världen blir allt mer tjänstefierad lika snabbt som den blir mindre. Vi vet redan mycket noggrannt hur företag inom den egna branschen utvecklas på andra sidan jorden. ”Som en återvandrare kan jag säga att vi i Finland ligger på samma nivå med världens bästa företag till vissa delar, inom vissa delområden ligger vi till och med före.”

En lång karriär långt från Finland ger Kolari ett intressant perspektiv på Granos strategi. Resan från ett produktionsbolag mot ett heltäckande servicebolag framskrider i god takt. Syftet är att forma om hela branschen samt att ta platsen som den bästa partnern inom resultatrik marknadsföring.

Tryckeribranschen har varit känd för att tryckerierna känner sina produkter bra. Kolari fäster ändå sin uppmärksamhet vid att nu är det dags för hela branschen att gå framåt. Det är svårt att skapa konkurrensfördel med produktegenskaper men det finns mindre konkurrens i fråga om kundstöd, ansvarsfull produktion och övergripande lösningar vilket innebär att man får konkurrensfördel med dessa.

Om det går att göra kundens vardag lättare och mer resultatrik, utgör det en konkurrensfördel överallt i världen. Strategin bör inte vara komplicerad utan effektiv.

Synfält på 360 grader

Granos personal har höga mål. Inom branschen ses globaliseringen ofta så att arbetet och investeringarna flyttas till sådana länder där produktionen är billigare. Digitaliseringen gör tjänsterna tillgängliga på andra sidan jorden. Men tänk om vi kan erbjuda något sådant med vilket vi kan utmana hela världen i stället för den kontinuerliga försvarsstriden?

”Kunderna längtar efter djup förståelse för sin bransch samt lösningar och idéer som gör deras verksamhet lättare och bättre. Med tanke på just detta behov har vi planerat helheten Grano 360, med hjälp av vilken vi ser vitt och brett och förstår helheter”, berättar Kolari.

Företag inom olika branscher har naturligtvis olika behov men det finns också många särdrag och speciella önskemål som är kännetecknande för olika branscher. ”Vi får inte invagga oss i att en och samma lösning skulle lämpa sig för alla våra kunder, utan vi måste bemöta varje kund ingående med beaktande av särdragen inom hens bransch. På sätt och vis arbetar vi som en gammaldags apotekare som lyssnade på vad som var patientens problem och blandade medicinen: lite av det här och lite av det där. Vi samlar den rätta blandningen av produkter, kompetens, teknologi och tjänster. Den formar en 360 graders helhet som betjänar våra kunder helhetsbetonat”, förklarar Kolari.

Marknadsföring med allt större effekt

Förändringen är emellertid inte någon trollkonst. Processen från ett produktionsbolag till ett servicebolag har skett stegvis. Under den första fasen ombyggde Grano sin serviceportfolio.

”De tiotals företagsförvärv som Grano gjort har gjort det möjligt för oss att ha ett brett utbud, och vi har mycket specialkompetens. Allt oftare vill våra kunder ändå få helhetslösningar från en och samma leverantör. Vi började sätta ihop pusselbitarna. 360-tänkandet innebär inriktning på helheten.”

Under den andra fasen ändrades verksamhetslogiken från produktionsekonomi till kundekonomi. Inom Grano organiserade man sig i branschkluster och kunders behov började styra beslutsfattandet mer än tidigare. Trots att detta är en kliché, bygger man varaktig konkurrensfördel genom kundupplevelsen.

Nu har man inlett förändringens tredje fas, under vilken Grano stärker sin förmåga att producera fortsatta helhetstjänster över organisationsgränserna i denna digitala tid. På så sätt att företaget kan bära helhetsansvaret för kundens interna processer.

”Vår uppgift är att avlägsna belastningen på våra kunders marknadsföring och säkerställa dess effektivitet. Om en kund beställer en skylt för en mässa, berättar vi att så klart kan vi leverera skylten men att vi i själva verket skulle vilja organisera hela evenemanget från planering till genomförande – och därigenom hjälpa kunden i större utsträckning”, förklarar Kolari.

Den nya servicehelheten Grano 360 har planerats så att den producerar betydande nytta för kunden.

”Vi kan göra betydande och imponerande saker med våra kunder. Granos serviceinställning tål jämförelse var som helst. Därför leker jag gärna med tanken på att förändra hela branschen,” ler Kolari. 

”Granos resa från ett produktionsbolag mot ett heltäckande servicebolag framskrider i god takt. Syftet är att forma om hela branschen samt att ta platsen som den bästa partnern inom resultatrik marknadsföring.”

Kimmo Kolari, verkställande direktör, Grano Oy

Artikeln har publicerats i kundtidningen GRANO Magazine 2021. Skribent Pirkko Soininen och foton Meeri Utti.


kimmo-kolari-hero
”Vår uppgift är att avlägsna belastningen på våra kunders marknadsföring och säkerställa dess effektivitet”, konstaterar Kimmo Kolari.


Väckte artikeln tankar? Fråga, beröm, utmana – Kimmo svarar: 

Kimmo Kolari
Verkställande direktör, Grano Oy
kimmo.kolari@grano.fi
linkedin.com/in/kimmokolari

Artikeln har publicerats 3.03.2022 och den har uppdaterats 30.08.2023.