<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1514670925498083&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Granon EETTINEN OHJEISTUS

Granon toimintaa ja päätöksentekoa ohjaa eettinen ohjeistus, tulevaisuudelle määritelty visio sekä toiminnalle asetetut arvot. Näitä täydentävät sisäiset toimintaohjeet. 

Luottamus

Luottamus on keskeinen arvomme

 • Luottamuksen kulttuuri työyhteisössä
 • Salassapitovelvollisuuksien huomiointi
 • Luottamukselliset sidosryhmäsuhteet

Turvallisuus

Turvallisuus luo edellytykset vastuullisuudellemme

 • Turvallinen työympäristö
 • Koko toiminnan kattava tietoturva

Lait

Lait ohjaavat toimintaamme

 • Kansallinen lainsäädäntö ja viranomaisohjeet
 • ILO:n periaatteiden ja YK:n oikeuksien huomiointi
 • Ympäristömerkkien kriteerien täyttäminen

Kunnioitamme toisiamme

Kunnioitamme toisiamme

 • Henkilöstön hyvinvointi
 • Reilu ja tasa-arvoinen kohtelu
 • Yksilön arvo ja yksityisyys
 • Suvaitsemattomuus syrjintää, uhkailua ja häirintää kohtaan

Henkilöstö

Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta

 • Suunnitelmallinen perehdytys
 • Jatkuva kehittyminen ja koulutus
 • Esimiestyöhön panostaminen

Ympäristöystävällisyys

Vähennämme ympäristön kuormitusta

 • Jätehuolto ja päästöjen seuranta
 • Ympäristöystävälliset materiaalit
 • Kiertotalouden mahdollistaminen
 • Henkilöstön koulutus

Reilu kilpailu

Kilpailemme reilulla periaatteella

 • Kilpailulainsäädännön noudattaminen
 • Kartellien, korruption ja lahjonnan ehdoton kielto
 • Rehellinen ja avoin viestintä