Siirry suoraan sisältöön

Suomen Arkkitehtiliitto painattaa julkaisunsa Granolla

 

Kirjoitus on julkaistu Granon asiakaslehdessä 1/2018.

Osaamisella ja teknologialla on roolinsa onnistuneissa lopputuloksissa, mutta avain ehyiden kokonaisuuksien saavuttamiseen on kuitenkin hyvässä suunnittelutyössä.

Yritysmaailmassa yrityksen välittämien viestien on oltava yhdenmukaisia, oli kyse sitten visuaalisesta, tekstillisestä tai muusta ilmaisutavasta. Viestintää ei voida tehdä yksi asia kerrallaan vaan on ymmärrettävä koko iso kuva, jotta lopputulos on yhtenäinen kokonaisuus. Sama ilmiö on nähtävissä myös arkkitehtuurissa: sen on palveltava sekä käytännössä että arvoa nostavana tekijänä.

 

Yksi Granon asiakkaista on suomalaisten arkkitehtien ammatillinen yhteisö Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Granolla painetaan liiton julkaisemaa Arkkitehti-lehteä, pienempää Arkkitehtiuutiset-tiedotuslehteä sekä muita julkaisuja, kuten Arkkitehtikilpailut-liitelehtistä. Arkkitehti on yksi vanhimmista suomalaisista arkkitehtuuria käsittelevistä julkaisuista, jonka juuret juontavat vuoteen 1903. Kyseessä on korkeatasoinen lehti, jossa käsitellään kattavasti rakennettua ympäristöämme. Arkkitehti-lehden päätoimittaja Mika Savela kertoo, että vuoden 2018 teemana on uudistaa lehteä ja tutkia, mitä tarkoittaa julkaista painettua arkkitehtuuria käsittelevää lehteä pohjoisesta perspektiivistä.

Suunnitelmallisuutta ja oikeaa asennetta

Savela toteaa, että hyvällä suunnittelutyöllä on kauaskantoisia vaikutuksia ja se tuo mukanaan myös hiljaista lisäarvoa ihmisten elämään.

— Mitä enemmän suunnittelijat ovat mukana erilaisissa prosesseissa, sitä parempaa ympäristöä me saamme, hän toteaa.

Niin arkkitehtuurissa kuin missä tahansa muussakin työskentelyssä intohimolla ja hyvällä tekemisen meiningillä yhdessä suunnitelmallisuuden kanssa saadaan aikaiseksi onnistuneita lopputuotteita. Savelan mukaan hyvän suunnittelun jälki on yhtenäistä, realistista ja visuaalisesti miellyttävää, ehkä jonkun mielestä jopa kaunista.

Arkkitehti-lehdessä on paljon visuaalisesti tärkeitä yksityiskohtia sekä korkealuokkaista valokuvamateriaalia. Laadukas ja tasalaatuinen painotyö merkitsee tasokkaan sisällön ohella paljon, kun lukijoille halutaan välittää tietyn henkistä yhtenäistä viestiä. Kun yritys tekee yhteistyötä jonkun muun toimijan kanssa, on olennaista, että myös sen jälki palvelee yrityksen tavoitteita. Granon ja Arkkitehtiliiton yhteistyössä nostetaan esiin suomalaista arkkitehtuuria laadukkaan printtilehden välityksellä. Hyvän lopputuotteen takaamiseksi on painotettava erityisesti hienojen sävyjen ja yksityiskohtien huomioimista suunnittelutyössä sekä pieteettiä hyvässä teknisessä toteutuksessa.

Printti elää edelleen

Luonteeltaan printtimateriaali on rentouttava ja kiireetön vaikuttaja, jonka parissa vietetään suhteellisen paljon aikaa verrattuna esimerkiksi e-lehtiin. Se on dokumentti, joka tekee aina herätteen vastaanottajassa. Eihän Ikeakaan turhaan jakanut koteihin tuotekatalogejaan? Fyysisen pysyvyytensä johdosta printtilehtiä luetaan mahdollisesti vielä monienkin vuosikymmenten kuluttua e-lehtien hukkuessa verkon syövereihin. Laadukkaan painotuotteen hyödyntäminen asiakas- ja sidosryhmäviestinnässä onkin pitkäaikaista vaikuttamista lukijakunnan mielikuviin yrityksestä.

Printtilehden rooli digitalisoituneessa nyky-yhteiskunnassa on äärettömän tärkeä, jos ja kun tavoitteena on tehdä vaikutus kohderyhmään. Yritykset vievät nykyään henkilöstöjulkaisujaan paljon intraan, jolloin ne eivät tavoita kohdeyleisöään yhtä hyvin kuin fyysinen painotuote. Yritykset elävät tällä hetkellä digikuplassa, eivätkä ymmärrä sidosryhmälehtien olevan vaikuttamiskanavia niiden vastaanottajien lisäksi myös koko lähipiirille. Voidaan kuitenkin todeta, että jonkin asteista paluuta aiempaan saattaa olla näkyvissä, kun ihmiset oppivat digi-alkuhuuman jälkeen ymmärtämään printin arvokkuuden.

Teknologiat muuttuvat ja kehittyvät ajan saatossa, mutta kaikessa suunnittelutyössä ydin löytyy ihmisestä itsestään ja hänen kyvykkyydestään. Ilman hyvää suunnittelua ei saavutettaisi onnistunutta ja ehyttä lopputuotetta.

Asiakas- ja järjestölehdet Granosta

Juttu on julkaistu alun perin 6.05.2018 ja sitä on päivitetty 3.10.2022.
Ota yhteyttä