7 markkinoinnin ilmiötä

Myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Mäkynen esittelee Granon blogikirjoituksessa 7 markkinoinnin ilmiötä

Grano syvähaastatteli keväällä markkinointialan ajatusjohtajia selvittääkseen aikamme ilmiöitä ja trendejä. Tietoa täsmennetään parhaillaan laajalla kyselytutkimuksella. Poimimme aineistosta 7 markkinoinnin ilmiötä.

Ajatusjohtajien nostamat ilmiöt ja trendit

1. Kaiken lävistävä digitalisaatio

Edelleen esiin nousee digitalisaatio. Se lävistää kaiken tekemisen. Korona-aika on lisännyt digitalisaation tarvetta, kanavia ja käyttäjiä. Miksi trendinostona, eikö tätä voisi pitää jo itsestäänselvyytenä? Vaikutuksen syvyys ja laajuus, sekä vauhdin kiihtyminen nostavat teeman väkisin näkyviin.

2. Hämmennyksen olotila

Markkinoinnin ammattilaisten keskustelua leimaa yleinen hämmennyksen olotila.

– Markkinointialalla ja laajemminkin koko yhteiskunnassa tunnutaan elävän eräänlaisessa sumussa. Moni miettii, millaiseen maailmaan laskeudumme nyt pandemian jälkeen. Mietitään, mikä on se uusi normaali? Pelikirja on menossa, tai mennyt monella uusiksi, toteaa Granon myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Mäkynen.

3. Odotukset strategisempaan tekemiseen

– Korona-aikana monissa organisaatioissa tavoitehorisontti siirtyi lähemmäksi. Kun koronan myötä ei ollut varmuutta tulevasta, tehtiin sitä mitä kyettiin poikkeusoloissa tekemään. Osassa taisteltiin olemassaolosta. Strateginen tekeminen pysähtyi. Nyt pitäisi jälleen katsoa kauemmas ja kytkeä tekeminen suurempiin tavoitteisiin, Mäkynen toteaa.

4. Uudenlaiset osaamisvaatimukset ja työhyvinvointi

Myrskyinen aika on johtanut myös huoleen markkinointialan työntekijöiden jaksamisesta. Markkinoinnin ammattilaisilla pitäisi olla toisaalta entistä enemmän strategista osaamista ja toisaalta heidän pitäisi hallita jatkuvasti kasvava määrä uusia taktiikoita ja työkaluja. Tehdään tehokkaammin, nopeammin ja enemmän.

– Tämä aika vaatii uudenlaista osaamista. Niin osaamisen kehittämiseen, ihmisten johtamiseen, kuin arvoluonnin logiikoiden muotoiluunkin, Mäkynen havainnollistaa.

5. Johtaminen yli raja-aitojen

Kyselyn perusteella perinteiset siilot olisivat murtumassa ja tilaa ottaisi uudenlainen, raja-aidat ylittävä johtaminen.

– Tästä on puhuttu vaikka kuinka kauan, mutta aina se on jäänyt laajassa mittakaavassa puheen tasolle. Esimerkiksi myynti ja markkinointi toimivat edelleen pääsääntöisesti täysin omina toimintoinaan. Toivottaisin hyvin tervetulleeksi sen ilmiön, että edes myynti ja markkinointi olisivat yksi ja sama kasvutoiminto yrityksen sisällä, Mäkynen sanoo.

6. Asiakaskokemuksen merkityksellisyys

Mäkynen muistelee aikoja, kun myyjälle annettiin tuotteita täynnä oleva reppu selkään ja lähetettiin etsimään ostajia.

– Myynnin ja markkinoinnin tapa luoda arvoa ovat muuttuneet jo ajat sitten. Ei enää etsitä tuotteille ostajia, vaan asiakkaille menestyksen ratkaisuja. Koko logiikka on kääntynyt. Arvo luodaan vuorovaikutuksessa. Yhdessä tekeminen mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen. On mentävä toiminnallisesti lähemmäksi asiakasta. Yhteiskehittäminen ja arvonluonti verkostoissa ovat nousevia trendejä.

7. Globaali kilpailuympäristö

Moni yritys on joutunut vähän yllättäen kansalliselta kentältä kansainvälisiin kilpailuihin. Peruuttaa ei voi, vaan nyt on mietittävä, miten kilpailussa voisi menestyä mahdollisimman hyvin, vaikka joutuikin sinne vähän valmistautumattomana.


Markkinoinnin trendit -tutkimus

 Granon teettämä kaksiosainen kyselytutkimus, jossa:

  1. Keväällä 2021 kerättiin haastatteluilla markkinoinnin ajatusjohtajien näkemyksiä markkinoinnin nykytilasta, ilmiöistä ja tulevaisuuden trendeistä. Näiden syvähaastattelujen pohjalta laadittiin kysymykset tutkimuksen toista vaihetta varten.
  2. Syksyllä 2021 tehtävässä laajassa kyselytutkimuksessa pureudutaan markkinoinnin ammattilaisten näkemykseen.

 

Kirjoitus on julkaistu ensin Grano Magazine -asiakaslehdessä 2021. Kirjoittaja Pirkko Soininen ja kuvat Meeri Utti.

Tutustu Grano Magazineen >>

Granon myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Mäkynen toivoittaisi tervetulleeksi sen ilmiön, että myynti ja markkinointi olisivat yksi ja sama kasvutoiminto yrityksen sisällä.

Herättikö kirjoitus ajatuksia? Kysy, kehu, haasta – Mikko vastaa: 

Mikko Mäkynen
Myynti- ja markkinointijohtaja, Grano Oy

Juttu on julkaistu alun perin 1.02.2022 ja sitä on päivitetty 5.10.2022.