Siirry suoraan sisältöön

Grano Design System – laadukas ja yhtenäinen käyttökokemus digipalveluille

Grano Design System – laadukas ja yhtenäinen käyttökokemus digipalveluille

Grano tarjoaa asiakkailleen markkinointi- ja sisältöpalveluratkaisuja 25 kaupungissa ympäri Suomea. Painopuolen lisäksi Granon digitaaliset aineistonhallinta- ja tilausjärjestelmäratkaisut ovat keränneet kiitosta maailmallakin.

Oman design-järjestelmänsä avulla Grano voi tarjota tuhansille asiakkailleen yhtenäisemmän ja laadukkaamman kokemuksen kaikissa digitaalisissa kosketuspisteissä.

Tavoitteena laadukas ja yhtenäinen käyttökokemus Granon digitaalisille palveluille

Aloimme suunnitella design-järjestelmää Granolle viime syksynä (2018) heti sen jälkeen, kun olimme perustaneet pienen neljän hengen sisäisen design-tiimin. Design-järjestelmän idea on ohjata digitaalista tuote- ja palvelukehitystä sekä mahdollistaa sen skaalaaminen tehokkaasti niin, että käyttökokemus säilyy yhtenäisenä läpi digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja kanavien. Samalla brändikokemus vahvistuu ja säilyy eheänä. Design-järjestelmä ei ole siis pelkkä tyylikirjasto vaan jatkuvasti kehitettävä elävä tuote ja prosessi.

Grano kehittää monia kompleksisia digitaalisia palveluja asiakkaiden moniin tarpeisiin. Palveluja on kehitetty kehitysvetoisesti ja meidän tiimimme tehtävänä on panostaa yhä enemmän myös designin ja käyttökokemuksen laatuun. Huomasimme pian, että eheän käyttökokemuksen tarjoamisessa läpi palvelujen oli haasteita ja meidän pitäisi muuttaa työskentelytapoja, jotta pääsisimme toivottuun lopputulokseen. Olimme tutustuneet design-järjestelmiin jo aikaisemmin ja totesimme, että myös Granolla olisi tarvetta sellaiselle.

Kehitystiimejä on tällä hetkellä monia ja yhtenäisiä työtapoja ei ollut. Samoja komponentteja kehitetään uudestaan ja uudestaan ja samoja ongelmia ratkotaan moneen kertaan. Tämä ei ole kovin tehokasta. Huomasimme ongelmia myös suunnittelussa, koska eri palveluiden ulkoasut ovat eri aikakausilta eikä yhtenäistä linjaa ole.

Askel kerrallaan ratkaisuja kohti

Lähdimme miettimään, mitä juuri meidän design-järjestelmässä pitäisi olla ja ketä se palvelee. Ensimmäisiä kysymyksiä oli olisiko design-järjestelmä vain digitaalisille palveluille vai kattaisiko se koko Granon brändin. Päädyimme aloittamaan vain digitaalisista palveluista, koska vaarana oli projektin liian suuri laajuus vähillä resursseilla. Digitaaliset tuotteet olivat hyvä ja selkä kokonaisuus. Ne poikkeavat myös hieman Granon perinteisestä brändistä.

Design-järjestelmästä tulisi hyötymään siis ensisijaisesti kehittäjät sekä suunnittelijat. Aloitimme jo olemassa olevien tyylien ja komponenttien keräämisellä Sketch-fileen. Tärkeintä oli erottaa sellaiset komponentit, joita voisi hyödyntää kaikissa palveluissa ja jättää aluksi pois tuotekohtaiset komponentit, jotta kokonaisuus säilyisi selkeänä.

Haasteeksi muodostui Granon digitaalisten palveluiden brändin kehittäminen samaan aikaan sekä kokonaan uuden palvelun kehittäminen (My Grano), joka tulisi tulevaisuudessa yhdistämään kaikki palvelut. Tyylien ja käyttökokemuksen yhtenäistäminen tulisi siis olemaan entistäkin tärkeämpää tulevaisuudessa. Emme siis voineet vain kerätä olemassa olevia komponentteja vaan loimme samalla myös uutta, joka hidasti prosessia.

Samalla kun keräsimme tyylejä ja komponentteja kontaktoimme kehitystiimejä ja kartoitimme heidän toiveitaan ja mietimme yhdessä miten saisimme kehitettyä prosessia. Eri kehitystiimit käyttävät muun muassa eri koodauskieliä tällä hetkellä. Päädyimme muun muassa käyttämään Stenciliä, joka on yhteensopiva kaikkien yleisimpien frontend-teknologioiden kanssa (teknisestä osuudesta tulossa lisää erillisessä blogi-kirjoituksessa). Ajatus design-järjestelmästä otettiin jo tässä vaiheessa ilolla vastaan.

Perusasioiden selvittelyn jälkeen aloimme työstämään itse design-järjestelmän käyttökokemusta ja ulkoasua. Paljon oli vielä kysymysmerkkejä ilmassa tässäkin vaiheessa, mutta päätimme aloittaa design-järjestelmän kehitysvaiheen tammikuussa. Moni ongelma ratkesikin matkan varrella ja uusia erilaisia ongelmia tuli ratkottavaksi projektin edetessä. Ongelmakohdat ovat selkeytyneet mitä enemmän olemme tehneet tiivistä yhteistyötä eri tiimien kanssa. Samalla tiimien välinen yhteistyö on parantunut huimasti.

DS-blog-illustration-2-small

Ajatuksia nykytilanteesta

Pieni design-tiimi mahdollisti etenemisen askel kerrallaan ja pystyimme sparraamaan yhdessä kokoajan. Toimivaa oli myös, että projekti toteutettiin sisäisesti lukuun ottamatta muutamaa sparrausta ja monia muiden kirjoittamia tekstejä design-järjestelmistä.

Matkan varrella olemme tajunneet, kuinka vaikeaa loppujen lopuksi on pitää johdonmukaisuutta yllä näin monimuotoisissa digitaalisissa palveluissa. Aina tulee vastaan hetkiä kun tarvitaan hätäratkaisu jonnekin nopeasti. Näitä hätäratkaisuja tullaan varmasti tekemään jatkossakin, mutta design-järjestelmän avulla toivottavasti vähemmän ja vähemmän. Pohjalle voidaan ottaa valmis komponentti ja muokata sitä tarpeen mukaan. Myös kaikki uudet komponentit olisi hyvä suunnitella niin, että kaikki tiimit hyötyisivät niistä ja ne lisättäisiin automaattisesti design-järjestelmään kaikkien saataville. Komponentit myös kehittyvät sitä mukaa, kun opimme niiden käyttötarpeista ajan myötä. Visuaalisia tyylejä läpikäydessämme huomasimme myös paljon parannettavaa ja yhtenäistämisen tarvetta.

Saimme design-järjestelmän julkaistua keväällä (2019). Projekti ei kuitenkaan ole lähelläkään valmista. Tämä on oikeastaan vasta alku ja kehitys jatkuu. Design-järjestelmä ei tule koskaan olemaan valmis, koska sen pitää elää ja muuntautua tarpeiden mukaan.

Tällä hetkellä on tärkeintä saada ihmiset oikeasti käyttämään järjestelmää, jotta työ ei mene hukkaan. Vastaanotto on ollut positiivinen ja kaikki tiimit ovat innostuneita jatkamaan kehitystä. Suunnitelmissa on myös mainostaa design-järjestelmää yrityksen sisällä erilaisin keinoin, esimerkiksi julisteilla ja sarjalla blogikirjoituksia.

DS-blog-illustration-3-small

Tulevaisuudessa

Syksyn aikana on myös aika määritellä seuraava päämäärä kehityksessä, kuten käytännön esimerkkien lisääminen sekä tehdä suunnitelma, miten kaikki tiimit tulisivat hyötymään järjestelmästä mahdollisimman paljon – nekin, jotka eivät ole vielä vaihtaneet uusimpiin tyyleihin. Tarvitsemme tulevaisuudessa suunnitelman design-järjestelmästä löytyvien uusien visuaalisten tyylien implementointiin kaikkiin tuotteisiin sekä tavan tuotekohtaisten eroavuuksien esittämiseen. Samalla brändimme kehittyy koko ajan ja pääsemme palveluissamme parempaan lopputulokseen sekä visuaalisesti että käyttökokemuksellisesti.

Design-järjestelmän hyötyjä tulevat olemaan tehokkuus ja näin ollen myös rahan säästö. Uudet työkaverit tulevat pääsemään helposti mukaan projekteihin tyylien ollessa määriteltynä yhdessä paikassa. Yhteiset työtavat läpi organisaation helpottavat meitä kaikkia, niin kehittäjiä, suunnittelijoita kuin tiimien vetäjiäkin. Pääsemme vähitellen eroon myös siiloista tehdessämme yhdessä töitä saavuttaaksemme tehokkaat ja toimivat työtavat kaikille. Saattaa olla, että jonain päivänä design-järjestelmämme kattaa koko Granon brändin digitaalisten tuotteiden lisäksi.


Tanja Hammarén / Visual Designer
Grano Digital Design
tanja.hammaren@grano.fi

Juttu on julkaistu alun perin 1.10.2019 ja sitä on päivitetty 6.02.2024.