Takaisin

maaliroiskeet_MV_final_featured.jpg

Otos Granolla suunnitellusta Markkinoinnin viikko-tapahtuman ilmeestä.

Jokainen voi kehittää luovuuttaan miettimällä mitä voisi tehdä eri tavalla, jotta tekisi oman työnsä tänään paremmin kuin eilen. Tässä muutamia vinkkejä luovuuden lisäämiseksi visuaalisen suunnittelijan näkökulmasta katsottuna.

1. Inspiroidu 

Ammattilainen ei odottele inspiraatiota, vaan etsii sen kun sitä tarvitaan. Inspiraation voi löytää esimerkiksi seuraamalla mitä maailmalla tehdään, tutustumalla omaan kulttuuriin, taiteisiin sekä luontoon. Se mikä omassa kulttuurissa, elämässä ja lähiluonnossa on tylsää ja tavanomaista, voi olla toiselle äärettömän kaunista, erilaista, rikasta ja eksoottista. Me suomalaiset olemme etuoikeutettuja; meillä on metsä ja luonto inspiraation, rauhan ja luovuuden lähteeksi. Etsimällä tavat, joilla saa inspiraation syttymään, voi parhaassa työvaiheessa vain nauttia ja antaa flow:n viedä.

 

2. Tunne luovan työskentelyn työprosessi

Ongelma-, tosiasiat-, ideointi-, ratkaisu-, hyväksyttämis- ja toteutusvaiheet. Luovan työprosessin työvaiheissa vaihtelevat systemaattisuus ja leikkisyys. Näiden välisen vuorottelun tiedostaminen ja harjoitteleminen tekevät työskentelystä helpompaa. On hyvä tiedostaa, ettei prosessi kulje aina lineaarisesti, vaan eri työvaiheista voidaan palata takaisin ja taas eteenpäin. On myös sellaisia projekteja, joissa työskentely puretaan nurin päin ja aloitetaankin toteutuksesta.

 

3. Tutustu prosessin eri vaiheiden työskentelymetodeihin

Tutustu erilaisiin ideointivaiheen työskentelymetodeihin ja aivoriihiin, ratkaisuvaiheen ideoiden karsimismenetelmiin sekä tapoihin joiden avulla oudoista ajatuksista voi saada täysin käyttökelpoisia, aivan uudenlaisia ratkaisuja. Ideointityövaiheelle on tärkeää opetella erilaisia metodeja, joissa aivojen vapaata ideointia jarruttavat estot saadaan kytketyksi pois päältä ja vapaasti vuotavia ideoita voi yhdessä tiimin kanssa työstää eteenpäin. Tämän jälkeiseen ratkaisuvaiheeseen taas on hyvä olla erilaisia metodeita, joilla ideat karsitaan ja valitaan jatkojalostettavaksi.

 

4. Ihmiseltä ihmiselle

Uusia ohjelmistoja ja tekniikoita tulee koko ajan. Uusia väyliä välittää tietoa tulee koko ajan. Siitä huolimatta suunnittelijan työllä on yhä edelleen se sama tarkoitus: myydä jotain tai välittää viesti toiselle ihmiselle, tuottaa pitkällä tai lyhyellä aikavälillä kassavirtaa edustamalleen yritykselle. Tekniikoista, kassavirroista ja ohjelmistoista huolimatta suunnittelijan on puhuteltava ihmistä.

Jotta tämä on mahdollista, tulee tietää millainen ihminen on. Jotta tästä saa käsityksen, on tunnettava aito oikea itsensä ja kommunikoitava ihmisten kanssa sekä hakeuduttava erilaisten ihmisten seuraan. Suunnittelijan on osattava puhutella myös heitä. Erilaiset ihmiset tarjoavat erilaisia ideoita ja näkemyksiä, joita itse ei välttämättä hoksaisi.

 

5. Ei ole virheitä – on vain variaatioita

Luovissa lajeissa ei tehdä virheitä vaan moka on aina mahdollisuus, josta leikkimielisyydellä, rohkeudella ja yhteistyöllä luodaan jotain vielä hienompaa. Luovan ongelmanratkaisun problematiikka tulee esiin siinä, että prosessilla ei välttämättä löydetä ratkaisua kyseessä olevaan ongelmaan, vaan johonkin aivan muuhun. Tämän tiedostaminen on oleellinen osa luovan työskentelyn taitoa. Pääasia on, että uskalletaan yrittää ja epäonnistua. Toteuttamalla vain sitä minkä jo täydellisesti osaa, ei voi luoda uutta. Täydellisyys ei puhuttele. Uskalletaan ärsyttää ja uskalletaan tehdä sekä puhutella ihmistä. 

 

6. Peruselementit kuntoon

Hyvästä musiikista, kuvataiteesta sekä visuaalisesta suunnittelusta löytyvät aina peruselementit; rytmi, melodia, tarina, tunne, ristiriita. Tarina ei ole kiinnostava ilman ristiriitaa. Tarina ei herätä tunteita ilman ristiriitaa. Taide, musiikki ja visuaalisuus voivat olla täydellisesti rytmitettyä ja melodisesti harmonista, mutta tylsää jos ristiriita loistaa poissaolollaan. Epätäydellisyyden särmä tekee visuaalisuudesta kiinnostavan.

Kuten musiikissa, myös kuvassa särkynein sävelin soitetut kappaleet soivat kauneimmin. Visuaalisesti keskinkertainen mainoskampanja saattaa saada tutkimustuloksissa huomioarvossa huippulukemat, viesti mennä oikeanlaisena perille ja vastauksissa mainos vaikuttaa selkeästi ostopäätöksiin. Näissä onnistuneissa mainoksissa viestin ydin on usein ristiriita ja siitä tullut särmä, joka puhuttelee ihmistä.

 

7. Huolehdi itsestäsi ja hyvinvoinnistasi

Luovuus tarvitsee herkkyyttä ja tylsistymistä. Herkkä ihminen aistii ympäristöään hyvin, assosioi herkästi asioita, tunteita, toiveita ja trendejä. Herkkyys on suunnittelijan tärkeä työkalu. Herkkyydessä on myös kääntöpuolena se, että ympäristöstä aistii herkästi myös kuormittavia asioita. Suunnittelijan on tärkeä huolehtia työajoista, työn tauottamisesta, rentoutumisesta ja riittävästä liikunnasta. Hyvin toimivat aivot tarvitsevat happea, lepoa ja tylsistymistä. 

Jo Aristoteleen aikaan oppitunnit pidettiin kävellen, koska veri kuljettaa happea aivoihin tehokkaammin ihmisen liikkuessa. Tällaiset oppimista edistävät työskentelymetodit edistävät myös luovaa ongelmanratkaisukykyä. Nykyinen avokonttoreissa istuminen taas heikentää verenkiertoa, kiristää lihaksistoa ja kuormittaa hälyllä. Palavereja voi pitää kävellen, ideoida voi liikkuen.

 

8. Priorisoi 

Konkreettisesti voi tehdä vain yhtä työtä kerrallaan. Minkä voi delegoida, ja mikä on puolestaan tärkeää tehdä itse? Mikä työ on tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä ja mitkä voivat odottaa? Keskittymällä siihen työhön, mitä on parhaillaan tekemässä, saa parhaat voimavaransa käyttöön. Seuraavan työn vuoro on vasta sen jälkeen. 

 

9. Uskalla pyytää apua

Jos näistä neuvoista huolimatta jää työn kanssa jumiin, kannattaa pyytää apua kollegalta. On täysin turhaa istua tuijottamassa ruutua, kun kollega voi saada työn etenemään jakamalla oman näkemyksensä.

 

10. Hyvät yöunet

On tärkeää nukkua hyvin. Aivot tarvitsevat kunnon yöunet ja usein se paras idea pullahtaa esiin tiedostamattomien assosiaatioiden kautta, kun aivot ovat lepotilassa.