Siirry suoraan sisältöön

Automaatio - Uhka vai mahdollisuus?

Sanaan automaatio on aika vaikeaa olla törmäämättä lähes päivittäin, tuntuu että se on kaikkien huulilla. Osa vaikuttaa automaatiosta innostuneelta, osa on varovaisen huolestuneita. Ketään aihe ei tunnu jättävän kylmäksi.

Markkinoinnissa automaatiolla tarkoitetaan yleensä erityyppisen digitaalisen asiakasviestinnän automaattista jakamista ja kohdentamista. Tässä kirjoituksessa en kuitenkaan käsittele tuota aihetta, vaan lähden tarjoamaan hieman harvemmin käsiteltyä kulmaa, eli varsinaisten markkinointimateriaalien automaattista tuottamista. Tämän sateenvarjon alle mahtuvat niin digitaaliset kuin perinteisemmätkin painettavat aineistot. Kyseessä on siis ennemminkin markkinointiaineistojen automaatio.

Perinteisesti kaikentyyppiset markkinointiaineistot on tehnyt ihminen. Joko mainostajan omassa organisaatiossa tai esimerkiksi mainostoimistossa. Tämä on pikkuhiljaa muuttumassa kun käytettävissä on erilaisia järjestelmiä, joiden avulla aiemmin ihmisten tekemät aineistot voidaankin tuottaa, joko kokonaan tai osittain automaattisesti.

Viekö robotti mun duunit?

No ei vie! Enemmänkin tänä päivänä voidaan puhua avustavista järjestelmistä. Perinteinen graafisen suunnittelijan rooli on kyllä muuttumassa siihen suuntaan, että jatkossa automatisoiduissa prosesseissa ihmisten rooli korostuu tuotannon alku- ja loppupäässä.

Alkupäässä tarvitaan uudenlaista osaamista, jotta graafiset pohjat saadaan tuotettua niin, että ne toimivat automaatioiden kanssa. Loppupäässä taas tarvitaan ihmisen luovaa viimeistelykykyä, kone kun ei ole kovin luova – ei nyt eikä vielä ihan lähitulevaisuudessakaan, joidenkin mielestä ei ehkä koskaan. Koneen tehtäväksi jää keskivaiheen "tylsät työt", kuten loputon datan siirtäminen ja muuntaminen graafiseen muotoon, tekstin muotoileminen esivalittujen tyylien mukaisesti, oikeiden kuvien hakeminen oikean tiedon yhteyteen, taulukoiden tekeminen, virheiden tarkistaminen yms. Eli juuri ne työt, joita useimmat graafisen alan tekijät pitävät kaikkien tylsimpinä ja puuduttavimpina. Ei tuo nyt loppujen lopuksi kuulosta ollenkaan pahalta tekijöiden näkökulmasta. Muutos tuo mukanaan mielenkiintoista uutta suunnittelutarvetta, sekä graafista luovaa viimeistelyä, mitä yleisesti pidetään monen projektin mielenkiintoisimpana osana. 

Miten asiakas hyötyy?

Varsinainen hyöty automaation käyttöönotosta siirtyy tietysti asiakkaalle/tilaajalle. Merkittävin hyöty useimmissa tapauksissa liittyy ajan säästöihin. Automaation avulla projektien läpivientiaika putoaa useimmiten dramaattisesti – jopa alle puoleen verrattuna aiempaan perinteiseen tapaan. Tämä puolestaan tuo mukanaan lähes aina myös kustannussäästöjä, ihan jo säästetyn työajan myötä. Muita hyötyjä on virhemarginaalin pieneneminen ja joustavuus tuotantomäärissä.

Uskokaa tai älkää, kone tekee huomattavasti ihmistä virheettömämpää työtä – ne kuuluisat inhimilliset virheet kun jäävät pois. Kun erilaisten aineistojen tuottaminen on nopeaa ja helppoa, se avaa myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tuottaa materiaalia sellaisissakin tapauksissa, missä aikaisemmin sitä ei olisi tehty, johtuen resurssi- tai aikapulasta, korkeista kustannuksista tai muista sellaisista syistä, joita automaatioavusteisissa projekteissa ei ole. Kun data on kunnossa, on kaikki markkinointimateriaali helppoa pitää ajan tasalla.

Mitä automaation käyttöönotto vaatii?

Automaatiota ei pystytetä sormia napsauttamalla. Se vaatii aina määrittelyä, suunnittelua ja automaation rakentamista. Eli automaation pystyttäminen vaatii siis alkuinvestoinnin. Sen suuruus vaihtelee riippuen siitä, mitä ollaan tekemässä, mutta puhutaan joka tapauksessa vähintään tuhansista euroista. Investointi kyllä maksaa yleensä itsensä takaisin hyvinkin nopeasti, parhaimmillaan jopa ensimmäisellä tuotantokierroksella. Automaatio onkin hyvä mieltää sijoituksena, joka mahdollistaa markkinoinnin tuottamisen tulevaisuudessa uusilla ketterillä tavoilla.

Teknisesti automaation pilotointi ja kokeileminen voidaan aloittaa hyvinkin vaatimattomalla tasolla, usein riittää että tarvittavat tiedot löytyvät esim. Excel-tiedostosta ja kuva-materiaali on jossain yhdessä paikassa. Toki täydet hyödyt automaatiosta saadaan irti vasta siinä vaiheessa kun tiedot ja kuvat kulkevat paikasta toiseen rajapintojen kautta. Mutta tämä vaihe voidaan tehdä esimerkiksi jatkokehitystyönä, sen jälkeen kun automaatiopohjainen työnkulku on jo vähän tutumpaa.

Mitä markkinointituotantojen automaatiolla voidaan tuottaa?

Meillä Granossa löytyy valmiit ja testatut "automaatioputket" erilaisten määrämuotoisten printtituotteiden tekemiseen, tällaisia ovat esimerkiksi tuotekuvastot, hintalaput- ja julisteet, tuotekortit ja lehti-ilmoitukset. Lisäksi meillä on testausvaiheessa esimerkiksi tuotevideoiden, staattisten web-bannereiden ja erilaisten Digital Signage -sisältöjen tuottaminen. Vähän kauempana roadmapillamme siintää esimerkiksi 3D ja AR/VR -toteutusten automatisointi. Eli lähes kaikkea sellaista materiaalia voidaan tuottaa, mikä sisältää määrämuotoista ja aina samantyyppisesti aseteltua sisältöä. 

Yksinkertaisemmat materiaalit kuten hintaopasteet, tuotekortit, videot yms. digitaaliset aineistot voidaan tuottaa useimmiten lähes 100 % automaatioasteella. Kompleksisempien materiaalien, kuten tuotekuvastojen ja lehti-ilmoitusten automaatioaste on yleensä 50-80 %. Niissä graafinen suunnittelija tekee viimeistelytyön esim. Adoben ohjelmistoilla.

Ehkä eniten positiivista palautetta on tullut ns. automaattivedos-ominaisuudesta. Sen avulla datasta tuotettu ensimmäinen graafisesti työstetty versio saadaan koneellisesti tuotettuna ennaltamääritellyn työryhmän kommentoitavaksi minuuteissa. Jos sama työ teetettäisiin graafikolla, puhuttaisiin usein päivistä ennen kuin ensimmäinen versio olisi tarkasteltavana.

Kiinnostuitko? 

Ota yhteyttä meihin, olemme markkinointiaineistojen automaation pioneereja Suomessa. Olemme tehneet tätä muodossa tai toisessa jo lähes kymmenen vuotta. Takana on satoja tyytyväisiä asiakkaita ja tuhansia eri asteisilla automaatiolla tuotettuja aineistoja. Käytössämme on myös alan de-facto standardin eli Adoben Creative Cloudin teknologiaan perustuvia palvelinratkaisuja sekä Granon itse kehittämä Datacloud-palvelu datan hallintaan ja visualisointiin. Lisäksi portfoliostamme löytyy myös itse kehitetyt ja ylläpidetyt aineisto-/projektihallintapalvelut sekä tilauskanava My Grano. Näiden yhdistelmällä pystymme tarjoamaan yrityksellesi kansainvälisestikin kilpailukykyisen graafisen alan tuotantoautomaation.

Ja toki meiltä Granolta löytyy myös sitä tutumpaa markkinoinnin automaatiota palveluna, siitä voit lukea lisää tästä.

Petteri Paananen 
Asiantuntija - Grano Innolab 

Tutustu markkinointimateriaalien automatisointipalveluun>>

 

Juttu on julkaistu alun perin 14.05.2019 ja sitä on päivitetty 6.02.2024.